Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Ukládání odpadů na sběrném místě

odpady

Sběrné místo v Chrastavě je otevřeno 6 dnů v týdnu.

U K L Á D Á N Í  O D P A D Ů   N A   S B Ě R N É M   M Í S T Ě

Sběrné místo v Chrastavě je otevřeno 6 dnů v týdnu, viz provozní doba níže v textu. Na sběrné místo může každý trvale žijící občan města Chrastava dovézt a odevzdat ZDARMA spoustu různých druhů odpadů, namátkou: elektro drobné i větší, zářivky a žárovky, sklo, plasty, papír, pneumatiky i disky (zvlášť), bio odpad (trávu, drobné větve, listí), případně velké kusy nábytku (co jde rozebrat, tak rozebrané na menší díly) a ročně max. 30 kg stavebního odpadu.

Odkládání nápojových kartonů a sběr textilu je možno pouze na stanovištích na tříděný odpad, nikoli na sběrném místě.

Sběrné místo primárně slouží na větší kusy výše uvedeného, neb kontejnery na tříděný odpad mají záměrně nevelký otvor. Pokud se ale již vypravíte na sběrný dvůr s odpady, samozřejmě s sebou můžete vzít i odpad menších rozměrů.

Současně připomínáme, že ještě použitelné vybrané věci lze umístit i v našem „bazárku“, kde si je někdo může za symbolickou cenu koupit a dále pro ně najít uplatnění.

Provozní doba sběrného místa i re-use centra

Pondělí:     14:00 – 18:00 hodin

Úterý   :     08:00 – 12:00 hodin

Středa  :     14:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek:     08:00 – 12:00 hodin

Pátek   :     08:00 – 12:00 hodin

Sobota :     09:00 – 12:00 hodin

Bohužel, i šest dnů v týdnu přístupné sběrné místo, je pro některé lidi zřejmě stále málo; stále se nám totiž po našem krásném a rozvíjejícím se městě objevují odpady prakticky všude, viz foto plného kontejneru odpadu sesbíraného za jediné dopoledne z několika městských lokací.

S ohledem na soustavně se opakující nepořádek na vybraných místech došlo k dohodě mezi městskými strážníky a úředníky o častějších kontrolách za pomoci osobního dohledu i s použitím záznamové techniky. Cíl této dohody je jednoznačný – od domluvy přes případné pokuty docílit lepšího stavu v odpadovém hospodářství města Chrastava.

Na kontejnery na tříděný odpad jsou v této době lepeny samolepky s informací o kamerovém dohledu a o pracovní době sběrného místa s možností dovézt tam odpad ZDARMA, viz foto.

Pokud máte nějaké nápady na zlepšení v oblasti odpadků, napište nám prosím:

vodicka@chrastava.cz

Vaše náměty se mohou týkat různých oblastí, od tipů na přidání kontejnerů na tříděný odpad přes nápad jak zamezit nepořádku u stání s nádobami na tříděný i směsný komunální odpad.

Neslibujeme, že veškeré Vaše nápady uvedeme do praxe, nicméně každý podnět vážně promyslíme. Děkujeme.                      

Děkujeme, že třídíte – MÁ TO SMYSL!

V Chrastavě, 13. 5. 2024

Ing. Jiří Vodička, referent ORM

 

Datum vložení: 13. 5. 2024 12:52
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2024 12:56
Autor: ORM