Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Začala výstavba vodovodu pro obyvatele Horního Vítkova

foto

Firma, která stavbu realizuje, zahájila práce v úterý 23. dubna 2024 po 10. hodině, kdy byla slavnostně přestřižena páska.

Na slavnostní zahájení výstavby vodovodu pro Horní Vítkov přijali od starosty Chrastavy Michaela Canova pozvání významní hosté - velvyslanec Polska jeho excelence Mateusz Gniazdowski, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel odboru mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Michal Pastvinský, starostka partnerského města Lwówek Śląski Mariola Szczęsna, za dodavatelskou firmu Stavitelství Řehoř se představili ředitelka Martina Řehořová a jednatel Petr Jangl a nechyběl ani předseda Osadního výboru Vítkov Miroslav Balcar. 

„Nečekal jsem, že se někdy dočkám chvíle, že se vybuduje vodovod v Horním Vítkově. Jsem rád, že se vlády České republiky a Polska dohodly na finančním narovnání v souvislosti s touto problematikou a přes Liberecký kraj se podařilo získat finance na výstavbu.“ Uvedl na úvod slavnostního zahájení výstavby starosta Chrastavy Michael Canov.

Vodovod financován z fondu Turów

Problémy s pitnou vodou se v Horním Vítkově v posledních letech stupňují, studny vysychají. Jednak kvůli klimatickým změnám a pak také, což ale nebylo žádným geologickým posudkem přímo potvrzeno, kvůli nedalekému polskému uhelnému dolu Turów. Ten podle některých ekologických organizací lidem spodní vodu prostřednictvím těžby „krade“. Ať tak či onak, Polsko nabídlo lidem v pohraničí kompenzace, pro Horní Vítkov to znamená vodovod v délce cca šest kilometrů za necelých 70 milionů korun.

„Vodovod se bude financovat z fondu Turów, kde je momentálně asi 900 milionů korun. Nyní ještě hledáme cestu, abychom mohli peníze použít i na vybudování přípojek, které si za normálních okolností hradí sami majitelé nemovistostí. Usilujeme o to, aby dotčení lidé měli s vodovodem co nejmenší náklady. To, že se nám podařilo peníze do fondu získat, považuji za úspěch, skutečně nebylo prokázáno, že za úbytek spodních vod může pouze důl Turów.“ Řekl již dříve hejtman Libereckého kraje Martin Půta a při slavnostním zahájení výstavby dodal: „Mám velkou radost z toho, že začínáme první konkrétní stavbu, která přinese vodu do nemovitostí lidem, kteří žijí v bezprostředním okolí dolu Turów. Dnes je to v Horním Vítkově, příští měsíc bychom se měli potkat ve Václavicích, také tam je situace s vodou špatná.“

„Stavba je plánována na 18 měsíců a na jejím konci zde bude vybudován přes pět kilometrů dlouhý vodovodní řad. Zároveň vás tímto chci požádat o shovívavost a trpělivost s našimi pracovníky. Budeme se snažit vás co nejméně omezovat, ale úplně bez omezení to neumíme. Vodovod stavíme pro vás, což vám přinese lepší životní podmínky. To mějte, prosím, na paměti vždy, když vás nebudeme chtít někam pustit.“ Řekl jednatel Stavitelství Řehoř Petr Jangl.

Silnice do Horního Vítkova uzavřena

Zákaz neplatí pro rezidenty a dopravní obsluhu. Ostatní musejí jet přes Mníšek.

V Horním Vítkově odstartovala výstavba vodovodu, proto je po dobu realizace stavby, tedy po dobu 18. měsíců, vjezd povolen jen rezidentům a dopravní obsluze. Objízdná trasa vede přes Mníšek. 

Projekt „Chrastava, Horní Vítkov – vodovod“ je financován z Fondu Turów Libereckého kraje.

Romana Prošková, mediální a informační referentka

Fotogalerie zde.

Reportáž RTM+

logologo

Datum vložení: 23. 4. 2024 18:21
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 10:54
Autor: rp