Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Významné osobnosti, které navštívily Chrastavu

Očekáváme v tomto měsíci návštěvu prezidenta České republiky Václava KLAUSE. Bude naším hostem v úterý 24. května dopoledne.
Ještě nikdy v tisícileté historii našeho města se nestalo, aby do Chrastavy přijel nejvyšší představitel státu. Ani v dávných staletích Českého království, ani v období Rakouska – Uherska, ani za tzv. první republiky císař, král nebo prezident Chrastavu nenavštívil. O to významnější událostí letošní návštěva V. Klause bude. Připomeňme si však návštěvy významných osobností v našem městě pěkně popořádku.
V roce 1947 přijel do Chrastavy tehdejší arcibiskup (pozdější kardinál) Josef BERAN. Dochovalo se několik dokumentárních snímků z té doby i s jeho vlastnoručním podpisem na rubu fotografie. Tento vysoký církevní hodnostář byl později režimem pronásledován a vězněn (mj. i v Liberci). Strávil několik posledních let svého života ve Vatikáně, kde zemřel.
V červenci roku 1957 strávil v Chrastavě celý den vietnamský prezident Ho Či MIN. Chrastavu si nevybral náhodou. Byl v té době na státní návštěvě v Praze a do našeho města tehdy přijel proto, že zde po několik let žilo více než sto vietnamských dětí. Spolu s ním přijel i tehdejší ministr školství ČSR dr. František Kahuda. Strýček Ho – jak mu děti říkaly – byl celý ten den mezi dětmi v dnešním VÚDM (dětském domově). Mimochodem, tehdy byli Vietnamci v naší zemi velkou vzácností. Ty černovlasé děti byly při hodinách tak pilné, že čeští učitelé, kteří tam vyučovali, říkali: V celé své pedagogické kariéře jsme nepoznali pilnější žáky. Měli kromě učebnic a sešitů na lavici zvláštní notýsek, kam si sami od sebe zapisovali každý nový český výraz, který dosud neznali. Měli svůj soubor a pro své slušné vystupování byli mezi místními lidmi velmi oblíbeni. Když se v roce 1999 sešli po mnoha letech doma v Hanoji, byli ještě schopni mluvit mezi sebou česky a zpívali spoustu českých písní, které se tehdy u nás v Chrastavě naučili. (Svědčí o tom magnetofonový záznam z tohoto setkání, který poslali bývalému řediteli VÚDM p. J. Tupému.)
V květnu 1960 navštívil naše město na několik dní bývalý sovětský důstojník, jehož jednotka osvobodila před patnácti lety město Kratzau, tedy naši Chrastavu, která ovšem byla v té době  německým městem. Jmenoval se Ivan Vasiljevič BĚLINSKIJ. Navštívil obě tehdejší místní základní školy, v bývalém Spojeném závodním klubu v Nádražní ulici odpovídal na dotazy občanů, byl přivítán představiteli města v budově radnice (tehdy bez věže). V té době pracoval až za Uralem v Kazachstánu v redakci tamních okresních novin.
5. května 1962 přijel do Chrastavy armádní generál Ludvík SVOBODA, který byl o šest let později zvolen prezidentem ČSSR. Na tribuně na náměstí přednesl slavnostní projev. Mezi přítomnými bylo i několik jeho bývalých spolubojovníků. On je poznal a pozval je k sobě na tribunu.
Koncem září roku 1978 projížděl Chrastavou na cestě do Liberce první československý kosmonaut major Vladimír REMEK. Kolona aut jeho doprovodu zastavila u dnešního motorestu “Zámeček”. Tam byl uvítán a zástupci některých školních tříd jej požádali, aby se jim podepsal do kroniky.
V polovině září roku 2002 přijel do Chrastavy na pozvání představitelů města jeden z významných rodáků, slavný malíř Willi SITTE se svou manželkou. Své rodné město navštívil poprvé od konce 2. světové války.
Při besedě ve Führichově domě odpovídal na dotazy občanů - česky. Ano, ani po tolika letech svou mateřskou řeč nezapomněl. Jeho matka byla totiž Češka, od ní se naučil česky hovořit.
Rodina byla silně antifašistická. Po obsazení Sudet a po začátku druhé světové války musel chtě nechtě nastoupit do fašistického wehrmachtu.
Bojoval na ruské frontě, v roce 1944 byl převelen do Itálie. Tam se rozhodl přejít na stranu italských partyzánů. Podařilo se to. V očích svých velitelů, ale i mnohých spolubojovníků se stal zrádcem a dezertérem. Po válce studoval v Miláně malířství, v roce 1947 se dobrovolně odstěhoval do německého města Halle nedaleko Lipska. Tam žije dodnes.
Letos koncem února se malíř Willi Sitte dožil v plné svěžesti 84 let.
Kromě těchto významných osobností byli hosty našeho města i jiní vynikající lidé. Byl zde spisovatel Václav KAPLICKÝ, spisovatelka Milena LUKEŠOVÁ, přemožitel Lamanšského kanálu František VENCLOVSKÝ, horolezec Jiří ŠIMON, byli zde také někteří poslanci parlamentu.
Návštěva našeho současného prezidenta by ovšem byla bezesporu událostí nejvýznamnější.

Zpracoval: PhDr. František VYDRA, ved. městského muzea

O městě