Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Zastupitelstvo definitivně neschválilo pamětní desku Rudolfu Fuksovi

Zastupitelstvo definitivně neschválilo pamětní desku Rudolfu Fuksovi

Na svém zasedání dne 1. 9. 2008 zastupitelstvo města neschválilo zřízení pamětní desky svému někdejšímu občanu a účastníkovi třetího odboje panu Rudolfu Fuksovi, popravenému ve svých 21 letech dne 9. 8. 1952 v Praze na Pankráci.

Člen zastupitelstva pan Pavel Štekl navrhl dne 5. 9. 2008 opětovně zařazení tohoto bodu na program dalšího zasedání zastupitelstva.

V mezidobí dne 11. září vyšel o Rudolfovi Fuksovi článek v časopise Instinkt a 18. září uvedla Česká televize pořad „Dopisy z cely smrti“, kde se Rudolf Fuksa dostal do společnosti takových symbolů hrdinství jako je Milada Horáková či generál Heliodor Píka. V říjnových dnech pak obdrželi členové zastupitelstva města stanoviska Národního archivu, historika Jaroslava ČvančaryÚstavu pro studium totalitních režimů a Institutu vzdělávání vězeňské služby, kteří vesměs jednoznačně kladně hodnotili pana Rudolfa Fuksu. Radnice obdržela též petici 189 občanů (z toho cca 80 přímo z Chrastavy) (123456789101112131415161718).

Na druhou stranu se po neschválení na ZM dne 1. 9. 2008 na osobních webových stránkách iniciátora zřízení pamětní desky pana Jindřicha Šnýdla objevily básničky a další článek, které napadaly naprosto nevhodným a urážlivým způsobem některé členy zastupitelstva. Přestože byly později staženy, hluboce se dotkly cti nejen napadených zastupitelů, ale i zastupitelstva jako celku.

Zastupitelstvo města


 


Zastupitelstva města dne 20. 10. 2008 se zúčastnilo cca 40 občanů, kteří se z drtivé většiny zúčastnili zasedání právě z důvodu projednávání zřízení pamětní desky. Zastupitelstvo však neschválilo navrhovaný program (pro schválení pouze pp. Canov, Mlynář, Ramírezová, Severa, Šírová, Štekl a Trpišovský), kde byl tento bod zařazen na začátku, ale (po dohadovacím řízení) totožný program, kde byl tento bod přeřazen na konec zasedání. Drtivá většina přítomných občanů na protest demonstrativně opustila zasedací místnost.

Při projednávání návrhu na zřízení pamětní desky přednesl v úvodu člen ZM pan Pavel Štekl důvodovou zprávu.

V následné diskusi pak vystoupili členové zastupitelstva pp. Němec, Pilař, Rachlický, Zoul, Mlynář a Canov. V následném hlasování návrh na zřízení pamětní desky pro Rudolfa Fuksu nebyl přijat (pro přijetí pouze pp. Canov, Mlynář, Severa, Suchomel, Štekl a Trpišovský).

Stanovisko starosty města

Rozhodnutí zastupitelstva města respektuji, nicméně hodnotím ho jako mimořádně nešťastné. Já osobně se skláním před všemi oběťmi 50-tých let, skláním se též před Rudolfem Fuksou. Fakt, že město, ve kterém žiji a vykonávám funkci starosty města, odmítá prostřednictvím svých volených zástupců zřídit svému bývalému spoluobčanovi, jedinému komunisty Gottwaldovy éry popravenému chrastavákovi, nejmladšímu Čechoslovákovi, pamětní desku, ve mně způsobuje hluboký smutek a rozčarování. Panu Jindřichu Šnýdlovi děkuji za to, že pro nás všechny Rudolfa Fuksu z temnot zapomnění objevil a přiblížil nám jeho krátký rukou kata ukončený život. V případě, že bude organizovat finanční sbírku na pořízení pamětní desky ze soukromých zdrojů, rád přispěji.


V  Chrastavě dne 21. 10. 2008
Ing. Michael Canov
 

Jindřich Šnýdl

Josef Smolík

Otevřený dopis zastupitelům města (ze dne 25. 11. 2008)

Odkazy

Poznámka

V reportáži ČT ze dne 29. 10. 2008 byla při vyjádření člena ZM pana Stanislava Wolfa st. omylem uveřejněna fotografie pana Stanislava Wolfa ml., který není členem ZM a neměl s projednáním celé záležitosti nic společného.

Datum vložení: 21. 10. 2008 13:30
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2022 15:46

O městě