Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Farář Tomáš Genrt odchází do důchodu (vloženo: 16. září 2013)

Farář Tomáš Genrt odchází do důchodu (vloženo: 16. září 2013)

Pan farář Tomáš Genrt odchází po 43 letech svého působení do důchodu.

Pan farář Tomáš Genrt po 43 letech ukončil svoji chrastavskou misi

V létě roku 1970 poprvé sloužil v Chrastavě mši svatou pan farář  Tomáš Genrt. O 43 let později v létě 2013 poslední. Poslední jako chrastavský farář, naštěstí ale ne poslední vůbec. Přestože se pan farář Tomáš Genrt rozhodl odejít ve svých 81 letech do důchodu, bude i nadále dle svých sil občas vypomáhat svému nástupci.

Cesta ke kněžství nebyla u pana Pavla Genrta jednoduchá. Absolvent náchodského gymnázia se nejenže stal chemikem, když si doplnil vzdělání na proslulé chemické průmyslovce pražské Křemencárně, ale nadto pracoval v gumárně a stavěl čističky odpadních vod.  Až Pražské jaro v roce 1968 mu umožnilo splnit si svůj životní sen, když se stal knězem řádu Františkánů a přijal řádové jméno Tomáš. A po dvou letech působení ve Vrchlabí přešel k nám. Stal se farářem nejen pro Chrastavu, ale i pro Hrádek nad Nisou a další obce.

Za těch 43 let si ho oblíbili nejen věřící, ale prakticky všichni lidé, kteří s ním přišli do styku. Já osobně jako starosta města jsem si navíc na něm cenil jeho neuvěřitelné administrativní schopnosti, když dokázal zařizovat, a to i ve svém pokročilém věku, náročné požadavky pro získávání dotací pro kostel svatého Vavřince   a zároveň dokázal zajišťovat jeho opravy.

Pan farář je osobností, která si zaslouží obrovskou úctu a respekt nás všech. Za to, co on, vždy skromný a přitom optimistický člověk, vykonal. Proto jsem si ho dovolil dne 13. září 2013 pozvat na radnici a poděkoval mu jménem obyvatel našeho města za těch 43 let. Ale ještě předtím s ním naše chrastavská Tv natočila reportáž. Přímo na místě, kde působil, v kostele svatého Vavřince.  Reportáž vznikla nejen proto, aby pan farář mohl jejím prostřednictvím promluvit ke všem obyvatelům Chrastavy, věřícím i nevěřícím, ale také proto, aby mohl být uchován pro generace následující, aby i za padesát, sto či více let se mohl každý alespoň v krátkosti „naživo“ s panem farářem a vynikajícím člověkem knězem Tomášem Pavlem Genrtem seznámit.

Pane faráři, přejeme Vám všichni ještě mnoho sil a mnoho radosti do dalších let.


Video TV Chrastava:


V Chrastavě dne 13. 10. 2013
Michael Canov, starosta
 

Datum vložení: 16. 9. 2013 10:39
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2022 10:43

O městě