Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Most v Andělské Hoře a ulice Žitavská

Most v Andělské Hoře a ulice Žitavská

Problém komunikací je v Chrastavě problémem bezesporu palčivým.

Netýká se to pouze komunikací patřících městu, ale i komunikací patřících Libereckému kraji. Chápeme běžného občana, který komunikace patřící kraji a městu nerozlišuje a činí z jejich stavu vždy odpovědné představitele města. Proto také vyvíjíme snahu se s představiteli kraje, resp. Krajskou správou silnic LK domluvit a dosáhnout jejich prostřednictvím opravy či rekonstrukce tam, kde je to třeba.

Letos v květnu tak byla zahájena významná investiční akce v hodnotě cca 15 mil. Kč rekonstrukce mostu v Andělské Hoře, přesněji řečeno nahrazení dosavadního provizorního mostu mostem definitivním. Provizorium trvalo neuvěřitelnou dobu (řádově desítky let), přestože se o výměnu usilovalo dle pamětníků minimálně 20 let a bylo již jen otázkou poměrně krátkého času, kdy most definitivně doslouží. Několikaměsíční nepříjemnosti, které uzávěrka způsobila “Andělohorákům”, tj. cca 8 km dlouhá objížďka pro automobily, jim tak bude od podzimu dlouhodobě vykompenzována mostem definitivním.

Na konci června (tento článek je psán 16. června) by mělo dojít k rekonstrukci ulice Žitavská v hodnotě cca 600 tis. Kč. Tato akce by měla být podstatně časově méně náročná (cca 3 dny), ale je též velmi potřebná. Ulice, jejíž zátěž je a bude až do vybudování přeložky II/592 enormní, si rekonstrukci více než zaslouží. Pozor – změna termínu – dle informace z 27.6.2006 bude rekonstrukce v září/říjnu! Do třetice dle našich informací by mělo dojít i k opravě propadlých kanalizačních vpustí ve Frýdlantské ulici.

Každá rekonstrukce nebo jen oprava komunikace omezuje její používání. Proto děkujeme občanům, kteří toto omezení pochopili a respektují potřebnou časovou nutnost pro provedení opravy. Děkujeme veřejně tímto způsobem i pracovníkům Krajské správy silnic LK za realizaci výše uvedených akcí.

Ing. Michael Canov – starosta
Miloslav Pilař – místostarosta

Datum vložení: 30. 6. 2006 13:26
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 8:49

O městě