Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Generální oprava kruhového objezdu (vloženo: 25. července 2014)

Generální oprava kruhového objezdu (vloženo: 25. července 2014)

V srpnu dojde k opravě neutěšeného stavu kruhového objezdu. Rekonstrukce bude spojena s dopravními omezeními.

Kruhový objezd, který byl vybudován jako součást první etapy přeložky II/592 projde generální opravou. Točivý moment  působící na malé kostky projíždějící (především kamionovou) dopravou byl na malé kostky příliš velký a kostky z něho neustále vypadávaly a vypadávají a hrozilo a hrozí, že někoho vystřelená kostka těžce zraní. Mnohokráte opakované  provizorní opravy k ničemu nevedly a bylo čím dál tím více zřejmé, že jediným řešením je kompletní generální oprava, spočívající nejen v novém zpevnění, ale především v kompletní výměně kostek za větší tzv. šestnáctky, které točivý moment,  způsobený projíždějící dopravou, vydrží. Pro úplnost nutno uvést, že možnost zaasfaltování nepřichází v úvahu, neboť v takovémto případě by musel Liberecký kraj vrátit celou dotaci, kterou na realizaci I. etapy od Evropské unie obdržel, neboť kostky byly součástí projektu (navíc jsou hezčí).

Uzavírky po dobu generální opravy

Z výše uvedeného důvodu se ve čtvrtek dne 24. července v 9 hodin ráno sešlo cca 40 zástupců  všech zainteresovaných stran (investora, zhotovitele včetně zhotovitele dopravního značení, veřejného dopravce, dopravní policie, odboru dopravy Magistrátu, firem využívajících kamionovou dopravu v obou průmyslových zónách a další) a dohodli přímo zde řešení přijatelné pro všechny strany, které bylo následně doladěno v kanceláři starosty. Spočívá v tom, že generální oprava proběhne po půlkách s osou dělení podélně s ulicí Nádražní. První bude rekonstruována polovina bližší ke sjezdu.

Oprava poloviny bližší ke sjezdu

Po tuto dobu bude úplně uzavřen sjezd od Děčína. Doprava z rychlostní komunikace I/13 (z tzv. dálnice) bude vesměs sjíždět sjezdem od Liberce. Tzn.  doprava od Děčína bude muset přejet po dálnici k obalovně, kde najede na směr od Liberce.   Průjezd ulicí Nádražní přes neopravovanou polovinu kruháče (směrem na Andělskou Horu, k vlakovému nádraží a do průmyslové zóny Elitexu) bude na trojcestný semafor. Třetí semafor bude na průjezdu do ulice Pobřežní (směr na Vítkov, Václavice, Vysokou, průmyslovou zónu Benteleru).  Výjezdy budou probíhat obdobně s tím, že nákladní doprava směřující na Liberec bude muset vyjet výjezdem na Děčín a na kruháči před Bílým Kostelem se obrátit  (osobní doprava a autobusy budou moci jet přímo přes náměstí 1. máje a ul. Libereckou). Vozidla od Vítkova a Vysoké směřující do Andělské Hory a k vlakovému nádraží budou moci využít další část ulice Pobřežní a na mostě „U Karlíků“ přejet do ulice Nádražní.

Oprava poloviny bližší k ul. Pobřežní

Po tuto dobu bude pravděpodobně nadále uzavřen sjezd od Děčína. (pro nemožnost dostat se do ulice Pobřežní a způsobené zmatky v případě takto sjetého kamionu), možná bude výjimka pro autobusy směřující na autobusové nádraží (přesně to ještě rozhodne dopravní policie a odbor dopravy magistrátu).  Tzn. že doprava od Děčína bude muset nadále přejet po dálnici k obalovně, kde najede na směr od Liberce.   Průjezd ulicí Nádražní přes již opravovanou polovinu kruháče (směrem na Andělskou Horu, k vlakovému nádraží a do průmyslové zóny Elitexu) bude nadále na trojcestný semafor. Třetí semafor bude nadále na průjezdu do ulice Pobřežní (směr na Vítkov, Václavice, Vysoká, průmyslová zóna Benteler, Václavice). Při najetí budou muset vozidla použít tzv. bypass (zkratička těsně před kruháčem).  Výjezdy budou probíhat obdobně s tím, že doprava z obou stran Nádražní bude moci vyjet i výjezdem na Liberec. Nákladní vozidla z ul. Pobřežní směřující na Liberec ale budou  muset nadále po projetí bypassem jet  výjezdem na Děčín a na kruháči před Bílým Kostelem se obrátit  (osobní doprava a autobusy budou moci jet i tentokrát přímo přes náměstí 1. máje a ul. Libereckou). Vozidla od Vítkova a Vysoké směřující do Andělské Hory a k vlakovému nádraží budou moci i tentokrát využít další část ulice Pobřežní a na mostě „U Karlíků“ přejet do ulice Nádražní.

Termín

Dle údajů od zhotovitele by celá rekonstrukce kruhového objezdu měla proběhnout v termínu od 4. do 15. srpna 2014.

Závazné informace budou zveřejněny na webu města

Vše výše uvedené je neoficiální. Zhotovitel firma Eurovia zajišťuje v těchto dnech všechna potřebná povolení a zhotovitel dopravního značení všechna dopravní opatření. Po jejich obdržení je zveřejníme pod tímto článkem (v řádu dní) a v diskusním foru (v sekci Naše město) pod značkou Kruhový objezd v řádu hodin.

Video z okénka starosty:


V Chrastavě dne 24.06. 2014
Ing. Michael Canov – starosta


Informace zhotovitele ze dne 28.07.2017 (obdrženo 30.07.2014):
Dopis starostovi: http://www.chrastava.com/starosta/eurovia/dopis.pdf (247 kB)
Dopravní situace: http://www.chrastava.com/starosta/eurovia/situace.pdf (1.03 MB)

Informace zhotovitele ze dne 04.08.2014: Dopis starostovi (62.5 kB)

Datum vložení: 25. 7. 2014 12:25
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 12:32

O městě