Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Hotovo! Předány 2 stavební akce (aktualizováno: 28. srpna 2015)

Hotovo! Předány 2 stavební akce (aktualizováno: 28. srpna 2015)

oncem srpna se podařilo dokončit a předat 2 stavební akce v blízkosti prostoru po demolici objektu tzv. „Seppu“.

Jedná se o nové parkoviště přímo na pozemku po „Seppu“ a opravenou komunikaci Školní – propojku mezi ul. Spojovací (nově zbudovanou přeložkou na Frýdlant) a novou cestou ke škole (cesta přes park) + ulici mezi bývalým „Seppem“ a vedlejším objektem. Stavební práce na sebe vzájemně navazovaly a proto se akce realizovaly současně. Práce musely být také koordinovány s výstavbou přeložky.
Na oba projekty se podařilo získat prostředky z dalších zdrojů. Zatímco parkoviště bylo podpořeno dotací Libereckého kraje ve výši 827 tis. Kč (z celkových nákladů 1.300 tis. Kč), na opravu ul. Školní se podařilo díky koordinaci se správci inženýrských sítí, kteří zde opravili své zařízení, získat příspěvek od RWE a Severočeské vodárenské společnosti ve výši celkem 436 tis. Kč (celkové náklady jsou ve výši 1.230 tis. Kč). Máme proto větší šanci, že v blízké budoucnosti se do nových povrchů nebude muset zasahovat (vyloučit to ale v případě havárií bohužel nemůžeme).
Akce realizovala společnost Metrostav, která nabídla ve výběrovém řízení na obě akce nejnižší cenu.

Pro doplnění ještě jednu informaci ohledně budoucího využití zbylého prostoru po demolici „Seppu“. Je připravena smlouva o spolupráci se Technickou univerzitou v Liberci (TUL), pokud ji zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. 8. 2015 schválí, bude řešení této lokality předmětem studentských prací studentů Fakulty umění a architektury TUL, samozřejmě za účasti zástupců města. Termín předání vypracovaných prací je 1. 3. 2016. Vypracované návrhy zveřejníme na webových stránkách města.

Video RTMPlus:


Chrastava 27.08.2015
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
 

Datum vložení: 28. 8. 2015 13:40
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2022 13:42

O městě