Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

2005: dokončena rekonstrukce radnice

2005: dokončena rekonstrukce radnice

Dokončení posledních příprav pro opětovné přemístění městského úřadu do zrekonstruované budovy radnice i vlastní přestěhování již proběhlo a od 24. srpna 2005 funguje městský úřad opět v budově radnice na náměstí 1. máje.

Stěhování městské policie do nového sídla (boční vchod z Loudátovy ulice) proběhlo již na přelomu června a července a městská policie zahájila činnosti v zrekonstruované radnici od 4. července 2005.

Zprovoznění radnice

Dne 25. května 2005 při příležitosti návštěvy prezidenta ČR pana Václava Klause byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova radnice na nám. 1. máje. Při této významné události a následně dne 4. června 2005 jako součást programu Chrastavských slavností si mohli občané města prohlédnout dokončenou stavbu prostor, ve kterých bude sídlit starosta, místostarosta, městský úřad a městská policie. Kdo se zúčastnil, měl možnost si prohlédnout dokončené stavební dílo, musel zkonstatovat, že došlo k velmi radikální změně stavby na reprezentativní budovu města, ale také určitě si současně mohl a patrně i položil otázku, kdy začne budova sloužit svému poslání a účelu, a to především pro ty, pro které je určena, pro veřejnost.

V  v posledních červnových dnech byly projednány otázky týkající se vnitřního vybavení, orientačního a informačního systému a v průběhu měsíce července a srpna došlo k realizaci posledních nezbytných přípravných kroků, jejichž podmínkou bylo i projednání některých záležitostí v zastupitelstvu a radě města.

Dokončení všech těchto posledních příprav po opětovné přemístění městského úřadu proběhlo do 15. srpna a vlastní přestěhování pak ve dnech 16. – 24. srpna 2005. Zahájení provozu v zrekonstruovaném areálu bylo stanoveno na 24. srpna 2005.

Stěhování městské policie do nového sídla (boční vchod z Loudátovy ulice) proběhlo na přelomu června a července. Městská policie v zrekonstruované radnici zahájila činnost od 4. července 2005.

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník MěÚ Chrastava

V souvislosti se stěhováním se změnila telefonní čísla městského úřadu...
V prostorách nově zrekonstruované radnice je automatická telefonní ústředna s provolbou.
Je tedy možné volat přímo jednotlivé odbory MěÚ: nová čísla telefonní ústředny – provolba.

Datum vložení: 22. 8. 2005 10:02
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 10:07

O městě