Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Pan Josef Mácha (27. 12. 1922 – 04.03.2014)

V měsíci březnu nás opustil významný občan našeho města: pan Josef Mácha. Čest jeho památce.

Naše sokolská práce je prací bez konce.
Jedno dílo končí, druhé začíná,
jiné se buduje a další plánuje.
A všechna tato práce končí vždy u jednoho cíle,
jímž jest a vždy zůstane jen prospěch
naší vlasti

Ant. Hřebík, starosta ČOS 1947

Dne 10. března 2014 jsme se rozloučili s naším bratrem Josefem Máchou. Byl to člověk dobrý a spolehlivý. Byl pilířem naší tělocvičné jednoty Sokol Chrastava. Odešel a s ním i kus historie Sokola. V Sokole byl od mládí. Jako žák a dorostenec a po válce až do zrušení Sokola jako cvičitel. Podílel se na znovuobnovení Sokola v našem městě v roce 1990 a byl jejím starostou a hospodářem až do konce svého života. Současné byl i členem předsednictva Sokolské župy Ještědské a po dobu dvou volebních období i jejím starostou. Znal historii sokolstva velmi dobře a snažil se seznámit s ní i cvičitelky a cvičence. V roce 2002 obdržel stříbrnou medaili za obětavou dlouholetou práci na župě. Byl to člověk, který ctil myšlenku Sokola a svůj volný čas věnoval práci pro Sokol. Vydával Sokolský zpravodaj a velice pečlivě hlídal hospodaření a díky němu mohl opět začít působit Sokol v Chrastavě.

Miloslava Šírová, ředitelka ŠJ

Datum vložení: 31. 3. 2014 15:50
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2022 15:52

O městě