Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Polský projektový partner představuje solankovou gradovnu

foto

Péče o veřejná prostranství a jejich rozvoj pomáhá vytvářet kvalitní přírodní místa a rekreační zázemí pro město.

logo

Polský projektový partner představuje solankovou gradovnu

Péče o veřejná prostranství a jejich rozvoj pomáhá vytvářet kvalitní přírodní místa a rekreační zázemí pro město. Uplynulé "covidové" roky nás naučily něčemu důležitému – pečovat o svou fyzickou a duševní pohodu, abychom lépe zvládali stres způsobený všeobecnou nejistotou před neznámem. Proto jsme se společně s naším projektovým partnerem zaměřili na zatraktivnění veřejného prostoru pro relaxaci v příjemném a kulturním prostředí.

Park ve Lwówku Śl. se v poslední době stal místem konání různých akcí, koncertů a festivalů. V době pandemie COVID-19 byl park jedinečným místem odpočinku a všudypřítomná zeleň působila relaxačně. Součástí projektových aktivit byla výstavba solankové gradovny s přípojkami v městském parku ve Lwówku Śląském, včetně zajištění pohodlného přístupu k objektu. Solanková gradovna je věž vyplněná větvemi trnky, po nichž stéká solný roztok, uvolňuje se aerosol obohacený o minerály, který vytváří v okolí příjemné klima. Výhody solankové gradovny jsou velké. Prostor gradovny bude vhodným místem pro setkávání s vynikajícím mikroklimatem. Další výhodou je zdravotní přínos, protože vzduch v okolí gradující věže se podobá klimatu, které se vyskytuje u moře. Minerály obsažené ve vzduchu pomáhají obnovovat a regenerovat sliznice horních cest dýchacích. Návštěva gradovny tedy může pomoci lidem, kteří překonali COVID-19, k regeneraci.

Město Chrastava, jako projektový partner, vybudovalo vodní prvek z pískovcových bloků u zpřístupněné technické památky – vodní náhon a Francisova turbína, která se stala novou turistickou atrakcí v roce 2020.  

Aktivity projektu přispějí ke zvýšení turistické atraktivity partnerských měst a ke zvýšení cestovního ruchu v příhraniční oblasti.

Hodnota společného projektu je 67 616,33 EUR, spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 43 053,35 EUR.

Projekt "Společně pro zlepšení klimatu našich měst" (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003286) je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa.

 

Datum vložení: 11. 4. 2023 9:26
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2023 9:30
Autor: Romana Prošková

O městě