Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Ing. Barbara Vítková – Dvojka kandidátky ODS CHrastava

Ing. Barbara Vítková – Dvojka kandidátky ODS CHrastava

Jmenuji se Barbara Vítková. Je mi padesát let. A co je pro mne úplně nejdůležitější, to je moje zdravá rodina a dobré mezilidské vztahy, porozumění mezi lidmi jak v tom nejužším mikrosvětě, tak i v širším pojetí.

Jsem vdaná od r. 1994 a s manželem máme tři děti, dvě dcerky a jednoho syna. Studovala jsem Gymnázium F. X. Šaldy a dvě vysoké školy. Jednou z nich byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – obor ekonomie a management financí. A druhou Vysoká škola ekonomická v Praze, obor ekonomie a management podniku, specializace management kvality. Od r. 2001 se snažím přístupy managementu kvality aplikovat do řízení a organizace práce ve veřejném sektoru. Do roku 2006 jsem pracovala na Krajském úřadě Libereckého kraje, kde jsem měla zpočátku na starost ekonomické řízení příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury, a následně jsem byla koordinátorkou strategického a programového plánování Libereckého kraje po tři roky. Od r. 2006 podnikám, a stále dodávám svou službu v oblasti managementu kvality právě subjektům veřejné správy, jak krajům, obcím, městům, ale i ministerstvům (školství a regionálního rozvoje).

Celkem se díky mé angažovanosti v projektové činnosti a úspěšně připravených a realizovaných projektů do území Libereckého kraje z evropského dotačního balíčku za posledních šest let dostalo necelých 700 mil. Kč.

Do komunálních voleb 2022 se zapojuji jakožto dlouholetý příznivec pravicového přístupu v řízení veřejných rozpočtů a rozhodování o rozvoji území, ve kterém žiji (ČR, místně Chrastavsko, Liberecko). Nejsem a nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany. Vyhovuje mi „nezávislost“ a možnost rozhodovat se vždy na základě dobré znalosti daného řešeného problému, a to v souvislostech, a vždy s cílem najít optimální a efektivní shodu při dodržení všech legislativních rámců, přiměřené ekonomiky a vždy udržitelným způsobem s ohledem na limity, které je nutné pro daná rozhodnutí zohledňovat.


Další informace najdete na našich webových stránkách na adrese:
https://www.ods.cz/ms.chrastava

Datum vložení: 21. 7. 2022 17:11
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2022 17:13

O městě