Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Formuláře ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

zadost-roz-um-st.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 176 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

ovus40.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 101 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

ovus41.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 98,5 kB

Žádost o stavební povolení

ovus28.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 101 kB

Žádost o územně plánovací informaci

ovus27.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 62 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

ovus26.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97 kB

Žádost o vydání společného povolení

ovus2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

Žádost o vydání rozhodnutí v ochranném pásmu

ovus25.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 98 kB

Žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu

ovus4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 471,84 kB

Oznámení změny v užívání stavby

ovus24.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 99 kB

Oznámení záměru

oznameni_zameru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB

Žádost o přidělení č. p. / č. e.

ovus5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 561,84 kB

Předčasné užívání stavby

ovus46.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 106,5 kB

Ohlášení stavby

ovus-ohl-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB

Ohlášení odstranění

ovus20.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 104 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

ovus19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 101 kB

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

ovus18.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 92 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí § 79

ovus5.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

ovus17.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ovus48.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43,5 kB
Zobrazeno 1-20 ze 26

Radnice