Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Prodej zóny Polní – 60 RD

Město Chrastava v souladu s usnesením zastupitelstva města čj. 2004/06/VII ze dne 30. 8. 2004 a čj. 2008/06/X ze dne 1. 9. 2008 zveřejňuje svůj záměr prodat

  • pozemkovou parcelu č. 745/1 o výměře 7 625 m2 – orná půda
  • pozemkovou parcelu č. 747/5 o výměře 10 493 m2 – orná půda,
  • pozemkovou parcelu č. 762/12 o výměře 16 390 m2 – orná půda,
  • pozemkovou parcelu č. 765/12 o výměře 828 m2 – trvalý travní porost ,
  • pozemkovou parcelu č. 489/24 o výměře 14 901 m2 – orná půda,

Vše k.ú. Dolní Chrastava
(označeno na snímku z pozemkové mapy červeně)

Navrhovaná minimální cena: 400,- Kč/m2  
Výhodná poloha

Město Chrastava vyžaduje k zajištění závazků kupujících poskytnutí jistoty zájemcem o koupi ve výši 2.010.000.-Kč

Výše uvedené parcely jsou součástí regulačního plánu pro výstavbu 60 rodinných domků spolu s níže uvedenou parcelou, která je ve vlastnictví restituenta

Pozemková parcela č. 747/4 o výměře 55 675 m2 – orná půda
v k.ú. Dolní Chrastava
(označeno na snímku z pozemkové mapy zeleně)

Termín podání žádostí: do 13. 9. 2010

Město si vyhrazuje právo kdykoli termín podání žádostí prodloužit.

Aktuální Informace o Prodeji a Pronájmu nemovitostí z majetku města najdete také na internetové adrese www.chrastava.cz

Prodej a pronájem nebo informace podá na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1,
odbor ORM paní Mlynářová tel. 482 3638 22, 776 363 512, e-mail mlynarova@chrastava.cz

Radnice