Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Skatepark – vyjádření starosty a místostarosty města

Jsme velmi rádi, že můžeme konstatovat, že přes všechny komplikace ze stavbou skateparku spojené, je tento hotov a mládež ho již hojně využívá.

Děkujeme při této příležitosti všem, kteří se o realizaci skateparku zasloužili. Děkujeme tímto členům zastupitelstva města a členům rady města, děkujeme pracovníkům MěÚ, zejména pak Ing. Jiřímu Fixovi, děkujeme všem sponzorům, tj. firmám Syner s. r. o., Benteler ČR k.s., WMA Glass s. r. o., Imstav a. s., Volksbank CZ a. s. a Baltom s. r. o., a velký dík patří pochopitelně i firmě Beton Těšovice, která nám maximálně vyšla vstříc po vzniklých komplikacích. Jsme velmi rádi, že jsme dokázali splnit slib vůči obyvatelům Revoluční ulice i slib daný vedení zde sídlící školy a školky v tom smyslu, že zde již nebudou nadále “trestáni” za nový povrch komunikace, která se jim proměnila po rekonstrukci ve skateboardovou plochu a že jsme dokázali mládež přesunout přirozenou cestou jinam, do sportovního areálu.

Slavnostní otevření skateparku bude ve středu 12. května v 17.00 hodin. Zveme tímto všechny, kteří se na jeho výstavbě jakkoli podíleli i nepodíleli a především pak samotné uživatele i se svými rodiči, aby se dostavili na krátký, ale slavnostní křest, který se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Zcela plný provoz, tj. včetně vybírání vstupného, pak bude platit od 1. 6. 2004.

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom se jménem svým i jménem rady města omluvili za to, že jsme “nalítli” firmě Asacen s.r.o., ke které jsme měli důvěru, firmě, která již v uplynulých několika letech realizovala pro město Chrastavu bez jakýchkoli problémů tři zakázky, firmě, na kterou jsme měli kladné reference i z jiných měst. Omlouváme se za to, že i z časových důvodů při snaze o realizaci do konce roku 2003 jsme přistoupili na podmínku 100 % zaplacení zálohy firmě, jejíž zakázka měla být realizovaná v řádu dvou měsíců a tudíž jsme nepředpokládali, že se roky fungující firma pokusí vyhnout splnění zakázky jediným možným způsobem a sice sebezničením. Dle našeho zjištění nejsme jediné město a již vůbec jediný právní subjekt, který Asacenu s. r. o. naletěl a zaplatil 100 % zálohu předem, což neuvádíme na svoji omluvu.

Na druhou stranu považujeme za nutné a potřebné sdělit čtenářům chrastavských listů, že RM přes malou šanci na úspěch koná vše, aby se peníze uloupené firmou Asacen s. r. o. podařilo vymoci zpět. Podali jsme trestní oznámení na majitele firmy, podali jsme žalobu proti této firmě a též jsme se přihlásili o svoji pohledávku v likvidačním řízení firmy.
Učinili jsme též vše proto, aby znovukoupení totožných překážek bylo za nižší cenu. Firma Beton Těšovice nám vyšla maximálně vstříc a tak navíc vynaložených 638 tis. je nižší než částka 690 tis. Kč, kterou se podařilo získat zásluhou úsilí členů rady města od sponzorů.
V minulém čísle Chrastavkých listů se ke skateparku vyjádřil kolega zastupitel a především historicky první zákonodárce ČR s trvalým bydlištěm v  Chrastavě pan Oldřich Němec. Již před výsledkem šetření se vyjadřuje, že (citace, zde je celý článek v CHL): “Považuji tento krok, tj. zaplacení celé částky dopředu, za trestuhodné. Kdekoliv jinde by se podobná věc stala (ve fabrice, ve firmě) budou pro dotyčného vyvozovány důsledky včetně náhrady škody”. Jak se může takto vyjádřit zákonodárce ČR dříve, než je vše přešetřeno, když musí vědět, že takovéto vyjádření od zákonodárce může znamenat s trochou nadsázky “popravu” předem určených “viníků”, (ne)tušíme.

Pokládáme proto za nutné sdělit čtenářům Chrastavských listů, že nezávislý auditor, který se kauzou skateparku podrobně zaobíral, uvedl ve své zprávě, která byla přijata zastupitelstvem dne 5. 4. 2004 (17 hlasů pro, 0 proti, jeden se zdržel) mimo jiné doslova: “uzavřením smluv na poskytnutí zálohy ve výši 100 % nebyl porušen žádný předpis, částka vyplývající ze smluv byla v souladu se schváleným rozpočtem města.”
I předsedkyně KV uvedla před čtením samotné zprávy KV (citace): “Nejprve musím říct, že jsme celou tu věc konzultovali se dvěma nezávislými právníky a s auditorkou města a všichni tři nám víceméně shodně potvrdili, že z hlediska práva nedošlo k pochybení.”
Samotná zpráva KV pak byla rozhodnutím ZM dne 5. 4. 2004 odložena a KV bylo uloženo dopracování zprávy v souladu s § 119 zákona o obcích, nicméně zájemci mohou nahlédnout na MěÚ do této zprávy i do vyjádření členů rady města k ní.

V Chrastavě dne 20. 4. 2004

Miloslav P i l a ř, místostarosta
Ing. Michael C a n o v, starosta

Datum vložení: 20. 4. 2004 15:34
Datum poslední aktualizace: 25. 7. 2022 15:44

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
6
2
4
3
4
4
5
5
4
6
2
7
2
8
4
9
2
10
3
11
2
12
2
13
4
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
4
30
2
31
2