Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Chrastavské šlápoty 2022

Chrastavské šlápoty 2022

Povedlo se uskutečnit je a byli jsme tomu rádi.

Povedlo se uskutečnit je a byli jsme tomu rádi. Předcházelo jim velké rozhodování, zda nám to pandemická situace dovolí. Byla nutná kontrola očkování a té se zhostili naši členové na výbornou. My jsme byli rádi, že každý účastník chápal nutnost kontroly a nevznikly žádné problémy.

Prezence na startu se konala ve venkovních prostorech, nedocházelo k takové kumulaci osob jako uvnitř restaurace v minulých letech. Zkrátka je pořád co vylepšovat.

Počasí bylo velmi dobré a bylo to vidět i na počtu účastníků - 1008 turistů.

Na kontrolách bylo veselo, jak je vidět na fotografiích dvou fotografů Š. Danka a P. Holana. Tito hoši ze své iniciativy pořizovali fotky všude, kde to bylo možné a to je prima. Doprovázel je V. Loučka, kterého všichni známe a vděčíme mu za zprovoznění reprodukce hudby a doprovodného slova. To měla opět dvojice E. Kašková a H. Šnýdlová. Všem díky.

Asi si umíte představit, kolik práce a organizace předchází tomu, abyste byli spokojení. Proto i ten výborný čaj na kontrole musí někdo uvařit a dovézt na stanoviště. Jistí to jako každý rok M. Šírová
se svou partou a řidiči aut, kteří se terénem doklouzávali ke kontrolám. ( J. Jančík, P. Hora, K.Novotný) Díky.

Také tzv. Kočárková trasa zabezpečená odd. Perseus byla bezvadně vymyšlená. Tady bude pro příští roky třeba větší propagace, protože tuto trasu mohou jít děti do 6 let bez startovného a navíc plní po cestě úkoly. To je pro ně určitě zajímavější než jen pochod samotný.

Víme, že ne každý umí číst v mapě, a tak jsme společně s I. Vydrou vymýšleli, jak je pro vás udělat co nejsrozumitelnější. Popisy jsou jasné, mapy byly jen doprovodné pro orientaci. Tady máme
pořád rezervy. Ale mladší ročníky mají chytré telefony a v nich aplikaci Mapy. Proto si zcela jistě vždy poradí.

Chrastavské šlápoty se vydařily, jsme rádi, že se zúčastňujete a pro své zdraví a náladu s námi trávíte volný den.

Tak tedy, příští rok opět na shledanou, informace budeme uveřejňovat dříve, abyste si mohli takový turistický zážitek zopakovat.

Rovněž zveme na autobusové zájezdy konající se o sobotách. Info je vždy předem na stránkách města v rubrice sport – KČT nebo ve vývěsce, popř. na kctchrastava.proweb.cz

Video TV Chrastava:


KČT Zdeňka Novotná

Datum vložení: 12. 1. 2022 10:52
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2022 10:54