Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Chrastavští turisté bilancují

Chrastavští turisté bilancují

Rok 2021 byl pro KČT Chrastava úspěšný.

Sice jsme nemohli v lednu uspořádat Chrastavskou šlápotu a v dubnu Setkání na Výhledech kvůli pandemickým nařízením, ale jakmile to bylo možné, začali jsme chodit na výlety.
Na první výlet v květnu jsme vyrazili k pramenu Lužické Nisy a na rozhlednu Nisanka, na druhý jsme šli přes Horní Sedlo, Vraní skály na Popovku a do Hrádku nad Nisou. Domů jsme se vraceli vlakem. V červnu jsme šlapali z Maliníku do Hejnic a v červenci přes Výpřež do Osečné. To jsou kratší výlety, které připravuje Mirek Hrdlička, za což mu patří díky. Celodenní autobusový výlet jsme uspořádali začátkem září do Desné na Protrženou přehradu. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, ale nahoru došli všichni, prošli jsme i naučnou stezku se šesti zastaveními. Výlet se nám moc líbil. Měli jsme i zastoupení na Lužické 50. Cílem dalšího zářijového výletu byla Višňová s Pohanskými kameny. Zakončení se konalo u kamarádů, kteří nás pohostili ve své chaloupce. Pár z nás se zúčastnilo pochodu Krajem Karolíny Světlé v Českém Dubu.
Podařilo se nám dokonce odjet na tradiční podzimní dovolenou. Tentokrát jsme týden strávili na Zvíkovsku. Covid necovid, denně jsme šlapali překrásnou přírodou, poznávali nová místa, města a památky. Ubytováni jsme byli v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Dovolená se nám vydařila a všichni jsme byli šťastni, že jsme ji mohli absolvovat.
Na začátek října jsme měli naplánován další autobusový výlet a to do Kutné Hory. Prohlédli jsme si Chrám sv. Barbory a pěšky vyrazili na zříceninu gotického hradu Sion. I tento výlet se povedl. Je skvělé, že s námi jezdí i nečlenové KČT. Na předposlední výlet v říjnu si pár z nás vyšláplo na Popovku. Tuto akci pořádají pravidelně turisté z Hrádku nad Nisou.
Skvělým naším počinem byl první ročník Chrastavské couračky. Jednalo se o večerní pochod do okolí Chrastavy s čelovkami, lampiony a baterkami. Účast byla veliká, a tak v této akci budeme pokračovat i nadále. Rozloučili jsme se společnou vycházkou na konci listopadu.
Členská základna se nám rozrostla a nyní má náš odbor již 81 členů. Výbor se scházel pravidelně, jen společné schůze musely být omezeny. Nyní již plánujeme výlety, akce a dovolenou na letošní rok a budeme doufat, že se pandemie zmírní a budeme moci volně chodit, dýchat a scházet se.
Máme za sebou 48. ročník Chrastavské šlápoty, na které se zaregistrovalo 1 008 účastníků. Pochodovalo však také mnoho těch, kteří se nezaregistrovali. Museli jsme dodržovat na startu a v cíli vládní nařízení. Počasí přálo a všem, kteří přišli, děkujeme za účast. Jarní setkání na Výhledech by se mělo uskutečnit 23. dubna 2022. Tak uvidíme, co nám přinese doba.
Sledujte naší vývěsku v podloubí u náměstí nebo nás najdete na www.chrastava.cz či přímo na https://kctchrastava.proweb.cz/.

Jitka Marxová – KČT Chrastava

Datum vložení: 17. 1. 2022 10:40
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2022 10:51