Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Sokol slaví

Sokol slaví

Slavný spolek Sokol v letošním roce oslavil 160 let od svého založení. Řadí se mezi nejstarší spolky v naší republice.

Byl založen 16. února 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. V současné době má Sokol více jak 160 000 členů a působí ve více jak 1000 obcích a městech České republiky.

A jaká je historie Sokola v Chrastavě? I my máme malé výročí od založení, a to 95 let. Vzniku Sokola v Chrastavě pomohl VIII. všesokolský slet v roce 1926, který upoutal pozornost i chrastavských občanů. Rok po tomto sletu se dne 13. listopadu 1927 shromáždili Sokolové z celého okolí na Střelnici v Liberci a zde byla založena pobočka pro Chrastavu. Na IX. všesokolském sletu v roce 1932 už bylo 30 cvičenců z Chrastavy a na X. sletu v roce 1938 se jich účastnilo 100. Nejpůsobivějším okamžikem X. všesokolského sletu – a možná celé historie sokolského hnutí – se stala sletová skladba Přísaha republice, které se účastnilo na 30 tisíc Sokolů.

2. světová válka „zlatý věk“ Sokola ukončila. Sokol byl zakázán, mnoho členů se zapojilo do odbojových organizací. V tomto období někteří Sokolové museli z Chrastavy odejít nebo se k němu nemohli hlásit. Až v červenci 1946 byl Sokol v Chrastavě znovu obnoven, aby byl opět po únoru 1948 zrušen.

Nová etapa chrastavského Sokola začala opět po roce 1989. Tělocvičná jednota Sokol Chrastava byla obnovena na ustavující schůzi 1. 4. 1990 a to přestoupením celého odboru Základní a rekreační tělesné výchovy TJ Spartak. Velkou zásluhu na tom měl bratr Josef Mácha. V roce 1994 navázal Sokol na sletovou tradici, Chrastava vyslala na Strahov 17 žen a 8 starších žákyň. Nejvíce cvičenců v novodobé historii chrastavské jednoty cvičilo na XVI. sletu v roce 2018, který proběhl v pražském Edenu. Bylo jich 56 a zúčastnili se ho mladší i starší žáci a žákyně a také ženy ve třech sletových skladbách.

V roce 2022 má TJ Sokol Chrastava celkem 215 členů (113 dospělých a 102 dětí do 18 let) rozdělených do 11 oddílů. Cvičební činnost je zaměřena zejména na pohybovou a sportovní všestrannost. Při cvičení používáme různé náčiní pro podporu fyzické výkonnosti, procvičení motoriky a rovnováhy či udržení dobré kondice, v dětských oddílech cvičíme na nářadí a seznamujeme děti se základy gymnastických a atletických disciplín. Cvičení je přizpůsobeno věku cvičenců, protože v našich oddílech cvičí děti od 2 let až po seniory.

Více informací naleznete na našem webu: www.sokolchrastava.webnode.cz

Rádi uvítáme nové členy. Pojďte se s námi hýbat.


Věra Růžičková
jednatelka TJ Sokol Chrastava

Datum vložení: 14. 4. 2022 10:37
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2022 10:38