Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

17. listopad 1989: jak to bylo v Chrastavě?

17. listopad 1989: jak to bylo v Chrastavě?

Dvakrát se 17. listopad zapsal do moderních dějin naší země. V roce 1939 studenti vystoupili při pohřbu Jana Opletala proti zvůli nacistických okupantů. O padesát let později se brutální zásah komunistické policie proti pokojné studentské demonstraci stal roznětkou k probuzení občanské společnosti.

17. listopad – 66 a 16 let poté aneb jak to bylo v Chrastavě?

A co se tehdy dělo v Chrastavě?

Před 66 lety nebyla Chrastava v českých rukou. Byla uloupena do tisícileté třetí říše.

Před 16 lety sametová revoluce velmi brzy po 17. listopadu zasáhla i Chrastavu. 27. listopadu se i v chrastavských závodech uskutečnila generální stávka a před tehdejším národním výborem proběhla manifestace.
Na další manifestaci, a to před M-klubem na Střeleckém vrchu, vznikl koordinační výbor Občanského fóra Chrastava, jehož členy se přímo tam či bezprostředně poté stali či s OF úzce spolupracovali (dle abecedy) Ing. Jindřich Fadrhonc, Ing. Evžen Frk, pan Stanislav Grebeníček, Ing. Miroslav Hlaveš, pan Pavel Hudec, Ing. Jiří Jelínek, pan Jiří Kollmann, JUDr. Otakar Letovský, paní Jitka Mlejnková, pan Jan Mlejnek, pan Josef Průša, pan Josef Schäffer, paní Zuzana Šafaříková, paní Blanka Vávrová, Ing. Břetislav Václavík, pan Stanislav Vokál, pan Jan Zitko, Ing. Antonín Žižka, autor těchto řádků a další (omlouvám se všem, na které jsem zapomněl).

Občané se začali velmi intenzivně zabývat věcmi veřejnými. V kině proběhly bouřlivé debaty nad úrovní zásobování, ale především probíhaly kulaté stoly, jejichž výsledkem bylo předání moci představitelů Komunistické strany Československa do rukou představitelů Občanského fóra. Dramatická volba proběhla v březnu 1990 před sálem narvaným k prasknutí v místním kině. Z představitelů Občanského fóra tehdy uspěl a předsedou národního výboru se stal 1. dubna 1990 pan JUDr. Otakar Letovský a místopředsedou pan Ing. Jindřich Fadrhonc. V listopadu 1990, tedy rok po 17. listopadu 1989, se uskutečnily první svobodné volby ve kterých vyhrál Demokratický blok v čele s Občanským fórem. Starostou se stal Ing. Josef Vyhnánek a místostarostou Mgr. Petr Medřický.

Přes všechny problémy, s kterými se potýkalo po 17. listopadu 1989 demokratické Československo a po 1. 1. 1993 demokratická Česká republika, přes všechny problémy, s kterými se potýkáme i v našem městě, jsem přesvědčen, že Ti, kteří se osobně přičinili o příchod demokracie na chrastavskou půdu, se zasloužili svým malým dílem o velkou věc.


Ing. Michael C a n o v, starosta města
V Chrastavě dne 17. 11. 2005


Na fotografiích je kytice položená jménem chrastavských obyvatel na počest studentů z roku 1939 a 1989 dne 17. 11. 2005 k pamětní desce liberecké radnice

Datum vložení: 17. 11. 2005 13:59
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2022 14:02

O městě