Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Obchodní dům PLUS

#

Stavba PLUSU fotoaparátem občana

Datum: 30. 4. 2007

Album fotografií ze stavby supermarketu – diskontní prodejny PLUS nám přinesl chrastavský občan pan Alois Schubert.

#

17 let od samoobsluhy k supermarketu

Datum: 30. 4. 2007

V pátek dne 27. 4. 2007 v 7 h. ráno došlo za velkého zájmu občanů k velmi očekávanému otevření provozu discontní prodejny Plus.

Obchodní centrum – práce začaly2006

Zelená pro obchodní centrum

Datum: 19. 10. 2006

Město Chrastava obdrželo dne 18. 10. 2006 stavební povolení na výstavbu obchodního centra vydané pod čj. Výst: 4496/1051/2006-Ja-StPo ze dne 13. 10. 2006. Jde o poslední nutný krok "v moři povolení", který zhotovitel Jaroslav Třešňák – Horova byl povinen před započetím výstavby získat.

Supermarket

Datum: 22. 8. 2006

Sleduji a registruji, že se vzrůstající nervozitou sleduje naše veřejnost plánovanou výstavbu obchodního centra u sjezdu rychlostní komunikace I/13. Padají otázky – kdy bude supermarket? A bude vůbec?

Obchodní centrum bude – vyjádření investora stavby

Datum: 19. 7. 2006

Starosta města uzavřel kupní smlouvu na pozemky pro výstavbu obchodního centra. Stavební práce již započaly. Jako první vyroste prodejna potravin Plus Discount, rozšířená o řeznictví a pekařství.

#

Supermarket v Chrastavě – říjen 2006

Datum: 22. 6. 2005

Po neúspěšném prodeji pozemků na výstavbu supermarketu u rychlostní komunikace I/13 firmě Norma vyvinulo město maximální snahu realizovat prodej jinému zájemci.

Vznikne v Chrastavě supermarket?

Datum: 21. 12. 2004

Oslovili jsme všechny obchodní řetězce působící na území České republiky a s několika z nich již proběhla vstupní jednání a s dalšími se plánují.

O městě