Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Supermarket v Chrastavě – říjen 2006

Supermarket v Chrastavě – říjen 2006

Po neúspěšném prodeji pozemků na výstavbu supermarketu u rychlostní komunikace I/13 firmě Norma vyvinulo město maximální snahu realizovat prodej jinému zájemci.

Na zasedání zastupitelstva města dne 20. 6. 2005 byla tato snaha korunována úspěchem. Bylo schváleno uzavření smluv na odkoupení celého pozemku za cenu 350,-- Kč/m2, tj. celkem za 5,5 mil. Kč s tím, že výstavba supermarketu bude dokončena do října 2006 (v případě nedodržení termínu se cena navyšuje o 50,-- Kč/ m2.
V následujících řádcích zde otiskujeme informační text, který jsme obdrželi přímo od zástupce schválených nových majitelů předmětných pozemků:

Zastupitelstvo města Chrastava na svém zasedání dne 20. 6. 2005 schválilo prodej pozemků při sjezdu ze silnice I/13 manželům Třešňákovým z Teplic.
Manželé Třešňákovi jsou samostatně podnikající osoby v oblasti nemovitostí. Pan Jaroslav Třešňák podniká pod názvem obchodní firmy Jaroslav Třešňák – Horova, která byla založena v roce 1991. Zabývá se několika odvětvími podnikání, mezi které patří i příprava obchodních ploch. 
Náš záměr na využití výše uvedených pozemků spočívá ve výstavbě prodejny potravin typu Discont Plus, čímž jsme vyhověli požadavku města na umístění marketu tohoto typu v Chrastavě. Prodejna bude disponovat obchodní plochou 700 m2, samostatným oddělením řeznictví , pekařství  a 130 místy k parkování. Dopravní napojení  uvažujeme z Nádražní ulice.
Pokud jde o časový harmonogram výstavby prodejny potravin, stavba by měla být zahájena v březnu 2006 a zkolaudována nejpozději do října 2006.
Protože celková rozloha pozemků asi dvakrát převyšuje plochu nutnou pro prodejnu potravin, předpokládáme výstavbu i dalších budov určených pro drobné podnikání, služby, prodej doplňkového sortimentu atp., které budou mít samostatná parkoviště. Počet parkovacích míst tím vzroste na celkových cca 230. Tímto bychom chtěli vyzvat místní podnikatele, kteří by měli zájem rozvinout zde své aktivity, aby nás telefonicky kontaktovali na čísle 605 292 467 (p. Lůžek), případně na emailové adrese radim.luzek@horova.cz.
Věříme, že tento projekt přinese obyvatelům města užitek a stane se i důvodem zvýšení turistické atraktivity města.

A my ve vedení města zase věříme, že na rozdíl od minulého pokusu s firmou Norma, jsme tentokráte učinili trefu do černého a budoucí obchodní centrum bude již za 16 měsíců sloužit ke spokojenosti chrastavských obyvatel.


V Chrastavě dne 22. června 2005
Ing. Michael Canov – starosta města

Datum vložení: 22. 6. 2005 10:11
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 8:49

O městě