Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Místní poplatek za veřejné prostranství

 

Pro žádost o užívání veřejného prostranstvé kontaktujte vedoucího Oddělení údržby města p. Petra Bezvodu (tel: 482 363 861, bezvoda@chrastava.cz, oum@chrastava.cz).

Radnice