Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Místní poplatek za veřejné prostranství

 

Místní poplatek za veřejné prostranství – 1 až 100 Kč/m2/den, splatnost před záborem, účet 39028-0984852379/0800

 

Pro žádost o užívání veřejného prostranstvé kontaktujte vedoucího Oddělení údržby města p. Petra Bezvodu (tel: 482 363 861, bezvoda@chrastava.cz, oum@chrastava.cz).

Radnice