Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Domy s pečovatelskou službou


Dům s pečovatelskou službouDům s pečovatelskou službou


Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o občany,
pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující – např. topí pevnými palivy
(což je fyzicky náročné), bydlí v patře v domě bez výtahu, mají generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v jednom bytě je psychicky neúnosné; jejich byt je nadměrný či se cítí osaměle a izolovaně a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé úkony pečovatelskou službou.

Nájemcem bytu v domě s pečovatelskou službou se může stát žadatel, který splňuje pravidla pro umísťování žadatelů do Domu s pečovatelskou službou dle čl. III. těchto pravidel. Nájemní smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou. V rámci DPS má bydlení klidnější charakter,
než je tomu v běžné zástavbě, je zde zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými problémy. Mají možnost scházet se v rámci klubové činnosti a aktivně
dle svých možností trávit svůj volný čas. Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb – větší nákup, úklid bytu, osobní hygienu, přípravu obědu, běžné pochůzky. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O bydlení v DPS může požádat poživatel starobního či invalidního důchodu, jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život. Musí se jednat zpravidla o občana s trvalým bydlištěm na území města Chrastavy po dobu nejméně 1 roku, s výjimkou občanů obcí Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou , Kryštofovo Údolí a Mníšek, kde jsou uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení bydlení v DPS

Podmínkou pro bydlení v domě s pečovatelskou službou je podání žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS.O uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou rozhoduje rada města podle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě návrhu bytové a sociální komise a doporučujícího stanoviska obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou dispozici

Žádost je k dispozici na odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava, nebo na této stránce lze stáhnout zde je možné stáhnout. Její součástí je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění v DPS.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty dány nejsou, neboť umísťování je dáno kapacitou jednotlivých zařízení. Při poskytnutí nájmu bytu v DPS se vychází zejména z naléhavosti konkrétní sociální situace tj.:kvalita bydlení
(např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela, byt ve vyšším patře bez výtahu), zdravotní stav, věk a sociální poměry odůvodňující poskytování pečovatelské služby, osobám, které jsou již v důchodovém věku, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné zhoršování zdravotního stavu , dále dostupnost služeb a lékaře.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře. Kromě platného OP je nutno předložit také poslední důchodový výměr. Očekávána je součinnost žadatele v tom směru, že sociální pracovnice provádí u žadatele sociální šetření v domácnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje při poskytování nájmu bytu v DPS

Vychází se ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, závazné jsou pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a bytových náhrad schválených radou města. Smlouva o nájmu bytu je uzavřena dle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pro zvětšení klikni na fotografii

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí nájmu v DPS

ozo_zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74 kB

Pravidla pro poskytování nájmu bytu

ozo_pravidla.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45,5 kB

Organizační a provozní řád domů s pečovatelskou službou

DPS Bílokostelecká ul.

dps_bilo.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51,5 kB

DPS Turpišova ul.

dps_turp.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47 kB

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1