Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Kam odložit odpad

Směsný komunální odpad

je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, kovů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního odpadu

  • ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) umístěné na individuálním nebo společném stanovišti

Využitelný (tříděný) odpad

je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití – plasty, papír, sklo, nápojové kartony

  • ukládá se do zvláštních sběrných nádob

Stanoviště na tříděný odpad → Stanoviště 2023 (15.61 kB)

 

Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad

(biologické odpady rostlinného původu) – se shromažďují na sběrném dvoře v Liberecké ulici.

Elektrospotřebiče

televizory, bílá technika, výpočetní technika, malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, mobilní telefony, elektronické hračky apod. se v rámci zpětného odběru rovněž odkládají na sběrném dvoře.

Objemný odpad

je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti např. nábytek, koberce apod. Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, lepidla, oleje, akumulátory atd.) Je možné, stejně jako objemný odpad, odložit na sběrném dvoře nebo předat pracovníkům firmy AVE při pravidelném jarním a podzimním mobilním svozu.

Pneumatiky

Občané města Chrastava mají dvě možnosti, jak mohou nakládat s použitými pneumatikami:

1. Občané mohou pneu (s disky i samotné pneumatiky) odkládat na sběrném dvoře.

Sběrný dvůr je pro občany otevřen 6 dnů v týdnu a služba je ZDARMA. Odvoz pneu ze sběrného dvora zajišťuje spolupracující společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. zdarma.

2. Občané mohou dvakrát ročně využít svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Za likvidaci město Chrastava platí dle aktuálního ceníku, z tohoto důvodu bychom rádi oslovili občany k využití varianty č. 1.

Stavební a demoliční odpad

Vykupuje provozovna SEDRUS na adrese Andělská Hora 53 nebo Sběrný dvůr Liberec. 
Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika, stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik. Denně od 7:00–16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879.

Léky

Zbylé a nepotřebné léky můžete odevzdat do lékárny v Turpišově ulici.

Textil

Čisté a suché textilie včetně použitelných párů bot můžete vložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě: Střelecký vrch, Dolní Vítkov, ulice Turpišova, Bílokostelecká a Andělohorská.

Elektrospotřebiče

Menších rozměrů, baterie a akumulátory vkládejte do červených kontejnerů od firmy Asekol. Sem patří například: příslušenství k PC, výpočetní a telekomunikační technika, spotřební elektronika, hračky na dálkové ovládání, vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu, lékařské přístroje pro domácí užití – elektronické teploměry, tlakoměry. Tyto kontejnery se nachází v ulicích Lipová, Turpišova – u jídelny a u vjezdu na Střelecký vrch.

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí: 14:00–18:00 hodin
Úterý : 08:00–12:00 hodin
Středa : 14:00–18:00 hodin
Čtvrtek: 08:00–12:00 hodin
Pátek : 08:00–12:00 hodin
Sobota : 9:00–12:00 hodin

Mimo uvedenou provozní dobu je areál sběrného dvora uzavřen!

Radnice