Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Společnost přátel historie města Chrastavy

Adresa spolku: Liberecká 40, Chrastava

E-mail: sphmch@volny.cz 

Facebookový profil SPHMCH

Články SPHMCH do roku 2022 najdete na historickém webu města Chrastavy (zde).

Nové články o činnosti spolku a historii města zde

chrastava

Společnost vznikla spontánně ihned po „sametové revoluci“ v roce 1989, ustavující schůze proběhla 2. února 1990.

Cílem Společnosti přátel historie města Chrastavy bylo, a stále je, pomáhat dokumentovat dějiny a chránit historické památky a jiné součásti kulturního dědictví města Chrastavy a jeho okolí. S tím souvisí badatelská a publikační činnost, budování a doplňování spolkového archivu a knihovny, pořádání výstav, vlastivědných výletů, přednášek aj. Společnost se také zaměřuje na historii zajímavých objektů a lokalit ve městě a jeho okolí, seznamování veřejnosti s těmito objekty, jejich významem a případně i budoucností.

Mezi prvními počiny po vzniku SPHMCH patří navázání spolupráce s německými obyvateli Chrastavy odsunutými po roce 1945 (sdružení Kratzauer Gilde v Bavorsku). Díky úzkým kontaktům jsme získali řadu cenných historických materiálů a informací a přispěli k narovnání vzájemných vztahů. V roce 2002 byla Společnost spoluiniciátorem partnerství Chrastavy s bavorským městem Eichstätt, které je od 50. let 20. století také patronátním městem vysídlených chrastavských Němců.

Zásluhou SPHMCH byl obnoven pomník nejslavnějšího chrastavského rodáka malíře Josefa Führicha. Dne 19. května 1992 byl slavnostně odhalen před základní školou ve Školní ulici za účasti potomků malířovy rodiny, zástupců Kratzauer Gilde a chrastavské veřejnosti.

fuhrich 1 fuhrich 2

Dále se Společnost podílela na obnově městského muzea a expozice ve Führichově domě. Muzeum bylo otevřeno při příležitosti 1. ročníku Chrastavských slavností v červnu 1996, Führichův dům v roce 1997. Původním sídlem Společnosti byl právě Führichův dům (do roku 2013).

V dalších letech členové spolku také například zajištovali obnovu a údržbu drobných sakrálních památek, provádějí historické průzkumy budov, spolupodílí se na scénářích informačních tabulí v Chrastavě, pořádají vlastivědné výlety s historickou tématikou v okolí Chrastavy…

Společnost má vlastní archiv a knihovnu, úzce spolupracuje s vedením Městského muzea v Chrastavě. Uspořádala zde několik výstav pro širokou veřejnost. Například „Okamžiky historie“-staré pohlednice Chrastavy a okolí, „70 let české školy“, „Život a dílo Josefa Führicha“, „Úlomky z Chrastavské historie“ a další.

Spolupracujeme s městem na různých projektech, kde je potřeba doložit historické materiály a dokumenty. Také veřejnost se na nás obrací s žádostmi o pomoc při hledání historických událostí nebo osob, budov a míst z jejich minulosti, případně potřebují informace ke studentským pracím.

Výsledky našich aktivit prezentujeme např. v drobných publikacích, a hlavně v Bulletinech, které vycházejí jako občasník v Chrastavských listech. S jejich obsahem se veřejnost může seznámit také na internetových stránkách města Chrastava.

bulletin

Badatelská činnost má nadčasový charakter, její výsledky jsou archivovány a publikovány. Výsledky této badatelské činnosti považujeme za svůj největší přínos širší chrastavské veřejnosti s velkým významem i pro budoucí generace. Teprve poznání minulosti vede k pochopení současnosti. Nosnou myšlenkou je zpřístupnění historických souvislostí zvláště mladým obyvatelům a vytvoření pevné vazby na místo bydliště.

Členové Spolku přátel historie města Chrastavy

 

O městě