Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Historie hospodářsko-finančního odboru

Historie hospodářsko-finančního odboru (dále jen HFO) se začíná psát po roce 1990, kdy byla po svobodných volbách změněna struktura organizace. Z finančního odboru se stal hospodářsko-finanční odbor. Slovo „hospodářsko“ vyjadřovalo, že obec začala nakládat s vlastními prostředky, začala hospodařit podle svého (podle vůle zastupitelů). Postupně se začalo upouštět od „limitů“ a finanční prostředky putovaly z finančních úřadů přímo na bankovní účty obcí. Páteří všeho hospodaření zůstával i nadále rozpočet, kterému se věnovala stále větší pozornost. Na HFO se v této době spravoval poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, z prodeje alkoholu. Vybírala se domovní daň, nájemné z hrobových míst, nájemné z pozemků, vydávaly se rybářské lístky, sepisovaly se kupní smlouvy, prováděla se inventarizace. Účetnictví a mzdy se nadále zpracovávaly centrálně na Okresním úřadu v Liberci z podkladů, které se pravidelně odesílaly z HFO. V roce 1993 byla místo domovní daně zavedena daň z nemovitostí a její správu převzaly finanční úřady. Práce na odboru tím však neubylo, celá agenda mezd a účetnictví se převedla z okresu na obec. V roce 1998 se začíná vybírat poplatek za provozování výherních hracích přístrojů. Vznikem TSS a.s. v roce 2000 zanikl technicko-správní odbor a nově vzniklý majetko-správní odbor převzal od HFO provádění inventarizace majetku, pronájmy a prodej majetku. Od roku 2002 je platná obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a od roku 2004 vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity. Správa nově zavedených poplatků si vyžádala rozšíření HFO o jednoho pracovníka. Vymáhání veškerých pohledávek obce se od této doby soustředilo na HFO (poplatky, pokuty Městské policie, přestupky OZO, ostatní pokuty a sankce).

Na odboru pracovali:
Šefčíková Jana, Sokolová Zdena, Trnková Vlasta, Horáčková Vlasta, Flemingová Jiřina, Svoboda Martin, Mlynářová Libuše, Fryková Pavla, Šimková Marie, Ing. Mítová Libuše, Svobodová Iva, Bulířová Lenka, Hradcová Lenka

Na odboru pracují dosud:
Povová Zdeňka, Bártová Jiřina, Ing. Kovářová Zdena, Reslová Pavlína

Vedoucí odboru:
Kredbová Helena od 1. 2.1991 do 31. 12. 2002
Bulířová Lenka od 1. 1. 2003 do 28. 2. 2015
Sluka Martin od 1. 3. 2015 - dosud

Vypracoval: Martin Sluka a kolektiv pracovníků HFO
Chrastava 15. 2. 2019, aktualizace 5. 4. 2019

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1