Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Hồ Chí Minh đã đến thăm Chrastava 1957


Vào tháng bảy năm 1957 Chủ Tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh đã ở thăm Chrastava cả ngày. Chủ Tịch không phải chọn Chrastava một cách ngẩu nhiên.Vào dịp ấy Chủ Tịch đang thăm chích thức nhà nước ở Praha và Chủ Tịch đã đến thành phố chúng tôi vì tại đây đã mấy năm rồi có trên một trăm trẻ em Việt Nam sinh sống.Cùng đi với Chủ Tịch có ts. František Kahuda, lúc đó là bộ trưởng bộ giáo dục CH Tiệp Khắc.Bác Hồ-trẻ em Việt Nam gọi Chủ Tịch như vậy-đã ở cả ngày với trẻ em trong nhà thiếu nhi(nay là Viện giáo dục thiếu nhi VÚDM).Cần phải nói vào thời kỳ đó người Việt Nam là điều hiếm lạ đối với nước chúng tôi.Những đứa trẻ tóc đen trong giờ học chăm chỉ đến nỗi các giáo viên người Séc đã từng dạy các em phải nói: Trong suốt quá trình hoạt động trong ngành giáo dục chúng tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào chăm chỉ hơn.Ngoài sách vở,trên bàn học các em còn có sổ riêng để ghi chép những từ tiếng Séc chưa biết. Các em còn có đội văn nghệ và do cư xử lể phép nên được dân chúng địa phương yêu mến.Vào năm 1999,sau nhiều năm đã trở về nước, khi các em tụ tập lại tại Hà Nội vẫn còn nói chuyện được với nhau bằng tiếng Séc và còn hát được nhiều bài hát Séc đã học được ở Chrastava (điều này đã được chứng minh qua ghi âm của cuộc gặp gỡ đã chuyển cho ông J. Tupý, cựu giám đốc VÚDM).

O městě