Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Plakety J. A. Komenského

#

Plakety Jana Ámose Komenského 2022

Datum: 28. 3. 2022

V pondělí 28. března u příležitosti Dne učitelů proběhlo v Chrastavě předávání plaket Jana Amose Komenského.

#

Plakety Jana Ámose Komenského 2021

Datum: 25. 5. 2021

Město Chrastava začalo v roce 2009 oceňovat práci pedagogů plaketou J.A. Komenského.

#

Plakety Jana Ámose Komenského 2020

Datum: 18. 6. 2020

Již od roku 2009 oceňuje Město Chrastava práci pedagogů plaketou J.A. Komenského. Letos tomu nebylo jinak, pouze březnový termín se posunul z důvodu pandemie koronaviru.

#

Plakety Jana Ámose Komenského 2019

Datum: 26. 3. 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letošní rok předávaly u příležitosti Dne učitelů plakety Jana Ámose Komenského.

#

Plakety Jana Amose Komenského 2018

Datum: 3. 4. 2018

Dlouholetou práci pedagogů oceňuje město, letos již jubilejně, podesáté. Jde o slavnostní chvíli, kdy pedagogové přebírají z rukou starosty města ocenění v podobě plaket.

#

Plakety Jana Amose Komenského 2017

Datum: 28. 3. 2017

Již po deváté se stal březen měsícem slavnostního předávání plaket Jana Ámose Komenského pedagogickým pracovníkům za jejich dlouholetou činnost ve školství.

#

Plakety Jana Amose Komenského 2016

Datum: 30. 3. 2016

Předávání plaket Jana Amose Komenského za celoživotní pedagogickou práci ve školství se stalo v našem městě již tradicí.

#

Plakety Jana Amose Komenského 2015

Datum: 30. 3. 2015

Mimořádně náročná, ale také mimořádně zajímavá a inspirující je práce pedagoga.

#

Plakety Jana Amose Komenského 2014

Datum: 31. 3. 2014

Již pošesté se v pátek 28. března 2014 předávaly plakety Jana Amose Komenského za dlouholetou pedagogickou činnost v chrastavském školství.

#

Plakety J. A. Komenského 2013

Datum: 29. 3. 2013

V pondělí 25. března 2013 proběhlo v obřadní síni slavnostní předávání plaket Jana Ámose Komenského. V letošním roce se uskutečnilo již v pořadí páté oceňování, které se koná při příležitosti oslav Dne učitelů (v České republice 28. března).

#

Plakety J. A. Komenského 2012

Datum: 30. 3. 2012

Stejně, jako v předchozích letech se i letošní rok předávaly, u příležitosti Dne učitelů, plakety Jana Ámose Komenského.

#

Plakety J. A. Komenského 2011

Datum: 31. 3. 2011

V Chrastavě se již stalo tradicí, že u příležitosti Dne učitelů starosta města Ing. Michael Canov předává ocenění pedagogickým pracovníkům za jejich zásluhy. Den učitelů připadá na 28. března, kdy se v roce 1592 narodil J. A. Komenský.

#

Plaketa J. A. Komenského 2010

Datum: 31. 3. 2010

Stává se téměř tradicí, že rada města oceňuje významné osobnosti z řad předškolní a školní výchovy k datu 28. března – Den učitelů.

#

Plakety J. A. Komenského 2009

Datum: 31. 3. 2009

Ku příležitosti Dne učitelů předal v pátek 27. března 2009 starosta města Chrastava Ing. Michael Canov vybraným pedagogickým pracovníkům děkovné plakety J. A. Komenského.

O městě