Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pronájem

Pronájem prostor Společenského klubu Chrastava

Cena za pronájem
Hlavní sál vč. kuchyně    5 000 Kč / výpůjční den*

Hlavní sál vč. kuchyně    2 500 Kč / každý další výpůjční den

Zrcadlový sál                       200 Kč / hodina

Výčepní zařízení                  500 Kč/ výpůjční den

*Výpůjční den - od 10.00 hodin do 9.00 hodin následujícího dne (v tuto hodinu budou předány již uklizené prostory)

Od placení nájmu jsou osvobozeny neziskové organizace, spolky, kluby a chrastavská občanská sdružení v případě konání členských schůzí.

Kauce
Provozovatel je oprávněn stanovit, dle charakteru akce, kauci splatnou před zahájením akce.

Na pronajmutí místností v CVA není právní nárok
Ceny jsou uvedeny včetně DPH podle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poškození
V případě poškození vybavení se pronájemce zavazuje uhradit opravu, nebo uhradí nákup totožného vybavení.

Noční klid
Pronájemce se zavazuje dodržovat noční klid. V případě nedodržení si pronajímatel vyhrazuje právo pronájem předčasně ukončit.

Parkování
K pronájmu je vyhrazeno parkování v prostorách zahrady pro dva osobní vozy. Vždy musí zůstat volný průjezd k sousedním pozemkům. V případě nedodržení hrozí odtažení vozidla.

Podpisem bere pronájemce výše uvedené podmínky na vědomí.

Kontakt:

Vedení Společenského klubu, informace: tel: 482 363 348
Správce CVA: tel: 736 762 006

Radnice