Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Kancelář starosty

 • foto
 • sekretariát – podatelna
 • došlá a odeslaná pošta
 • zajištění chodu kanceláře starosty a místostarosty
 • organizace a zajišťování materiálů ZM a RM
 • správa informačních a komunikačních technologií
 • zveřejňování informací podle 106/1999 Sb.
 • zveřejňování na úřední desce
 • veřejné sbírky
 • ztráty a nálezy
 • Czech point
 • vidimace a legalizace (ověřování podpisů, ověřování kopií)
 • agenda voleb
 • agenda školení zaměstnanců
 • žádosti o informace
 • agenda evidence obyvatel
 • agenda stížností a petic
 • matrika (úmrtí, sňatky, narození)

Radnice