Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je poskytována těžce zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči.

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich domácnostech včetně domácnosti v domech s pečovatelskou službou, v zařízeních pečovatelské služby.

Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků, podle cenového sazebníku schváleného radou města. Stanovené ceny jednotlivých úkonů vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn.

Pro správné a bez zbytečných průtahů probíhající řízení musí občan žádající o službu sociální péče učinit následující kroky:

A) Podat žádost o pečovatelskou službu s vlastnoručním podpisem žadatele, event. jeho zákonného zástupce ( na předepsaném tiskopise).

B) Pro posouzení sociální situace žadatele doložit:

  • platný doklad totožnosti (u cizinců povolení k trvalému pobytu),
  • platný důchodový výměr,
  • náklady spojené s bydlením
  • vyjádření ošetřujícího lékaře,
  • v případě, že žadatel žádá o zproštění od platby, doklad potvrzující skutečnost umožňující toto zproštění.

Kontaktní osoba

Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava
Telefon: 482 363 825, 607 738 350.

Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě

cenik1_ozo (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,65 MB

Standardy kvality sociálních služeb

standardy_ps.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 150,5 kB

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v DPS Chrastava

ozo_pravidla (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45,5 kB

Provozní řád pečovatelské služby

ozo_provozni_rad.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 92 kB

Provozní řád PS

příloha č. OZO provozní řád pečovatelské služby.docm
Typ souboru: DOCM dokument, Velikost: 60,79 kB

Radnice