Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Muzeum


Z historie Městského muzea a galerie

Chrastavské městské muzeum má bohatou historii. Je součástí Společenského klubu, organizační složky Města Chrastava. Muzeum bylo otevřeno v červnu 1996 v rámci 1. ročníku Chrastavských slavností díky vydatné pomoci členů Společnosti přátel historie města Chrastavy. Nachází se v přízemí historické budovy spolu s galerií a infocentrem, vchodem z náměstí 1. máje. Tato budova pochází z 1. pol. 17. století.
Při vstupu do infocentra se před námi objeví městská galerie, kde se střídají výstavy různého zaměření. Vystavovat zde může každý, kdo projeví zájem a má se čím pochlubit. Galerie dostala v roce 2018 nový kabát v podobě zasklených vitrín s osvětlením. Dříve tu probíhaly výstavy měsíční, v posledních letech se střídají po dvou měsících. Např. od roku 2008 se zde uskutečnilo celkem 108 výstav, což je přibližně 10 výstav za rok. Na tak malou galerii úctyhodný výkon. Každá výstava je zahájena vernisáží, někdy i s hudebním doprovodem. V posledních letech je většina výstav natočena TV Chrastava a publikována na webu Města Chrastavy. Vše je také zdokumentováno v návštěvních knihách. Od roku 1996 vedeme již desátou tuto knihu a jsou k dispozici k nahlédnutí v infocentru.
Přes galerii se dostaneme do krásně klenuté chodby, kde jsou nainstalovány náhrobní kameny, které byly převezeny v roce 1996 od farní zdi u Kostela sv. Vavřince na doporučení Krajské památkové péče. Pozornost návštěvníků určitě upoutá důlní vozík. Chodba spojuje galerii s muzeem, které se nalézá ve dvou propojených místnostech. Jedná se o stálou expozici. V patnácti vitrínách návštěvník nalezne vše o historii Chrastavy až do současnosti. Další informace lze získat na sedmnácti panelech na zdech. Muzeum lze navštívit po celý rok. Vstupné je 10,- Kč pro dospělé, 5,- Kč pro děti a 15,- Kč pro cizince.

V roce 2018 byla obnovena sklepní výstava „Výlet do minulosti Chrastavy“. K této výstavě byly využity sklepní prostory pod galerií a infocentrem. Výstava zde již jednou byla instalována a to v roce 2000. Byla hojně navštěvována, převážně žáky ZŠ a dětmi MŠ, ale bohužel povodeň v roce 2010 ji zničila. Některé exponáty se však podařilo zachránit, léta vysychala na půdě, sklep byl po povodních vyčištěn ošetřen a začalo se pracovat na rekonstrukci těchto exponátů. Jedná se o podobu různých figur, které jsou rozmístěny ve třech sklepních místnostech. Jde o výjevy k místním pověstem, ale opomenuta není ani historie Chrastavy. Chrastavské sklepení je otevřeno také celoročně. Pověsti Chrastavy a okolí jsou zpracovány do brožurky, kterou lze zakoupit v infocentru.

Pobočkou Městského muzea je i Führichův dům. Jedná se o rodný dům akademického malíře Josefa Führicha, který zde stojí již 217 let. Jde o hrázděnou stavbu z roku 1802, která je v přízemí vybavena původním nábytkem. V tomto domě Josef Ritter von Führich vyrůstal až do svých studií. Ve své době byl považován za umělce celoevropského významu. V 1. patře se seznámíte i s ostatními chrastavskými malíři a jejich tvorbou. Děti určitě nadchnou dva velké betlémy. Originál obrazu „Madona v zeleném“, který J. Führich Chrastavě věnoval v roce 1868, lze spatřit v Kostele sv. Vavřince. Jeho kopii uvidíte v minimuzeu věnované životu a dílu J. Führicha. Přilehlý park nese jméno tohoto umělce. Ve Führichově domě se konají různé akce, např. Muzejní noc, máme zadarmo otevřeno při Svátku seniorů, ve Dnech lidové architektury nebo Dnech otevřených dveří podstávkových domů. Füchrichův dům je památka chráněná státem.

V Chrastavě lze navštívit ještě jedno muzeum a to unikátní Muzeum historické hasičské techniky, které bylo otevřeno 21. června 1997 díky neuvěřitelnému úsilí Sboru dobrovolných hasičů. Nyní je druhým největším muzeem svého druhu v České republice. Sedm let trvala mravenčí práce chrastavských hasičů, kteří dávali dohromady objekt starého kravína z 18. stol. Souběžně shromažďovali a připravovali exponáty k vystavení. Muzeum nabízí návštěvníkům ve dvou patrech ke zhlédnutí mnoho druhů hasičských stříkaček, hasičská auta, sanitu, žebříky, nosítka, hasicí přístroje, uniformy, přilby, hasební pomůcky, různé písemnosti, fotografie. K opravdovým raritám patří požární dělo, kterým se vyhlašoval požární poplach nebo nejstarší dřevěná stříkačka z roku 1778. Pestrost a atraktivita muzejní sbírky zaujme dospělé i děti. Příjemné je i posezení v Parku T. G. Masaryka před muzeem.

Jitka Marxová – referentka Infocentra Chrastava
 

Radnice