Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Vietnamsky


ChrastavaThưa các đọc giả,chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn trang web bằng tiếng Việt.Chúng tôi có quan hệ tốt đẹp lâu dài với người Viẹt Nam.Không những hiện nay có nhiều nhà kinh doanh người Việt đang hoạt động ở Chrastava mà trước đây hằng nửa thế kỷ (vào năm 1956) đã có trẻ em Việt Nam sinh sống tại Chrastava.Về việc này bài thứ nhất sẽ đề cập đến.Bài thứ hai sẽ mô tả ngắn gọn quá trình lịch sử của thành phố chúng tôi.

Michael Canov-thị trưởng thành phố

Dịch từ tiếng Séc sang tiếng Việt : Ing. Nguyen TUNG,CSc.(dịch nguyên văn)

O městě