Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Historie odboru Kancelář starosty

Historie odboru Kancelář starosty se začíná psát v únoru roku 1995, kdy odbor vznikl za „úřadování“ starosty Mgr. Petra Medřického. Do funkce vedoucího byl tehdy jmenován pan Oldřich Němec, který v té době pracoval na živnostenském oddělení MěÚ Chrastava. V té době pod tento odbor spadal sekretariát (Miloslava Cellerová a Libuše Junková), systémový inženýr (Ing. Jaroslav Smola), obecní živnostenský úřad (Jiřina Trnková), úklid a domovnice (Bohuslava Sieratovská), dále se odbor staral o celkový chod úřadu a vyřizování samostatných agend jako je vyřizování stížností, zajišťování voleb apod.

V roce 1997 přibylo investiční oddělení (Roman Nový).

Rok 1998 byl ve znamení změny domovnice a úklidu, kdy paní Bohuslavu Sieratovskou nahradila paní Hana Peroutková a krátce poté bylo v roce 1999 investiční oddělení převedeno na majetkosprávní odbor a do odboru byla zařazena matrika a evidence obyvatel (Helena Valdmanová), dříve zařazena do odboru pro záležitosti občanů.

V roce 2001 po odchodu pana Oldřicha Němce byla do funkce vedoucí odboru jmenována paní Jiřina Trnková. V nezměněné sestavě odboru vykonávala činnost až do listopadu roku 2002, kdy byl zrušen živnostenský úřad při MěÚ Chrastava a byla zároveň z funkce odvolána.

V listopadu roku 2002 byla vedoucí odboru jmenována paní Ivana Loučková a další personální změny proběhly pouze na místě 2. referentky sekretariátu, kdy paní Hanu Růžičkovou vystřídala slečna Zdenka Teichmanová, tu poté paní Věra Smolová a od 11. srpna 2003 paní Kateřina Krchovová.

Do roku 2011 nenastaly na odboru žádné personální změny. Ty přišly s rokem 2012 a pozice na jednotlivých pracovištích se do současné doby měnily viz níže.

Odbor Kancelář starosty zajišťuje tyto pozice:

  • vedoucí odboru
  • sekretariát, podatelna, městský rozhlas
  • matrika, evidence obyvatel
  • IT specialista
  • domovnice, uklízečka

Na Odboru kanceláře starosty pracovali:

Pozice: vedoucí odboru
Ivana Loučková (2003 - dosud)

Pozice: IT specialista
Ing. Jaroslav Smola (2003 - dosud)

Pozice: matrika, evidence obyvatel
Helena Valdmanová (2003 - 2014 odchod do důchodu)
Kateřina Brejlová 2014 - dosud

Pozice: I. referentka
Miloslava Cellerová (2003 - 2015 odchod do důchodu)
Pavlína Ulrichová (2015 - dosud)

Pozice: II. referentka
Kateřina Krchovová (nyní Brejlová) (2003 - 2011)
Petra Fadrhoncová (2012 - 2014)
Lenka Zdybelová (2014 - 2015)
Šárka Severýnová (2015 - 2017)
Martina Cellerová, DiS. (2017 - dosud)

Pozice: domovnice, uklízečka
Hana Peroutková (2003 - dosud)

 

Zpracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru KS

Chrastava  9. 2. 2010, aktualizace  19. 3. 2019

 

Radnice