Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Šest století chrastavských starostů

Inspirován libereckou radnicí, kde je na chodbě u kanceláře primátora umístěn přehled posledních cca 30 primátorů i s fotografiemi, jsem se rozhodl pokusit zmapovat historii starostů v Chrastavě. Velmi mě v tomto úsilí pomohl pan Rudolf Engel z Kratzauer Gilde (do roku 1945) a pan Dr. František Vydra (od roku 1945), kteří zjistili iniciály a od roku 1911 až na výjimky i fotografie tehdejších starostů. Přehled tzv. prvních mužů ve městě sice není zcela kompletní, ale je jistě zajímavý (je též umístěn na chodbě v druhém podlaží radnice). Vždyť první z těch, jehož jméno je známé – Langehanz – nastoupil do úřadu v době, kdy v Čechách kázal Mistr Jan Hus. Oni ctihodní pánové pracovali v Chrastavě za nejrůznějších režimů i státních útvarů a já nemohu a nemám právo jejich práci a jejich postoje hodnotit, nicméně bude asi blízko k pravdě, že většina z nich se snažila dle svých sil a schopností Chrastavu zvelebit.

V závěru časově posloupné řady je mé jméno a na konci mého působení otazník. Bylo a je pro mě velikou ctí, že jsem měl možnost pokusit se navázat na práci svých předchůdců.

V Chrastavě dne 13. září 2006
Ing. Michael Canov

O městě