Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Hospodářsko-finanční odbor

zamestnanci

Vedení agendy  účetnictví účetní jednotky včetně kompletní agendy DPH, zejména:

 • hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
 • vypracování rozpočtu města a jeho podrobný rozpis, kontrola čerpání podle rozpočtu
 • zapojování prostředků od státních orgánů, kontrola jejich čerpání a roční vypořádání
 • zapojování a kontrola čerpání dotačních a dalších finančních prostředků a fondů
 • zapojení prostředků z fondů EU, kontrola jejich čerpání
 • finanční řízení organizací zřízených městem (příspěvkové organizace) a převod finančních prostředků jim stanovených rozpočtem města
 • příprava a tvorba podkladů pro realizaci hospodářské politiky města
 • vypracování střednědobých výhledů rozpočtu, rozbory čerpání rozpočtu města
 • vypracování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a smluv darovacích
 • vypracování podkladů pro ostatní smlouvy, včetně úvěrových
 • všeobecná a mzdová účtárna, pokladna
 • povolení k umístění herního prostoru v souladu se zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • správa, výběr a evidence místních a správních poplatků
 • vymáhání pohledávek města
 • evidence a kontrola cenin
 • evidence a kontrola příjmů ostatních odborů, organizačních složek a orgánů města
 • plánování a provádění veřejnosprávních kontrol
 • komplexní evidence objednávek, smluv a vydaných faktur
 • evidence majetku, efektivní hospodaření s majetkem města (investiční majetek, finanční majetek, pohledávky, zásoby, majetkové účasti)
 • inventarizace majetku města a materiálových zásob ve spolupráci s ORM
 • statistické výkazy, daňové výkazy
 • metodicky řídí veškeré účtování a účetní výkaznictví v rámci celého MěÚ a je v tomto nadřízený všem odborům
 • agenda PAP (pomocný analytický přehled)
 • řízení finanční kontroly v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Radnice