Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Hospodářsko-finanční odbor

Vedení agendy  účetnictví účetní jednotky včetně kompletní agendy DPH, zejména:

 • hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
 • vypracování rozpočtu města a jeho podrobný rozpis, kontrola čerpání podle rozpočtu
 • zapojování prostředků od státních orgánů, kontrola jejich čerpání a roční vypořádání
 • zapojování a kontrola čerpání dotačních a dalších finančních prostředků a fondů
 • zapojení prostředků z fondů EU, kontrola jejich čerpání
 • finanční řízení organizací zřízených městem (příspěvkové organizace) a převod finančních prostředků jim stanovených rozpočtem města
 • příprava a tvorba podkladů pro realizaci hospodářské politiky města
 • vypracování střednědobých výhledů rozpočtu, rozbory čerpání rozpočtu města
 • vypracování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a smluv darovacích
 • vypracování podkladů pro ostatní smlouvy, včetně úvěrových
 • všeobecná a mzdová účtárna, pokladna
 • povolení k umístění herního prostoru v souladu se zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • správa, výběr a evidence místních a správních poplatků
 • vymáhání pohledávek města
 • evidence a kontrola cenin
 • evidence a kontrola příjmů ostatních odborů, organizačních složek a orgánů města
 • plánování a provádění veřejnosprávních kontrol
 • komplexní evidence objednávek, smluv a vydaných faktur
 • evidence majetku, efektivní hospodaření s majetkem města (investiční majetek, finanční majetek, pohledávky, zásoby, majetkové účasti)
 • inventarizace majetku města a materiálových zásob ve spolupráci s ORM
 • statistické výkazy, daňové výkazy
 • metodicky řídí veškeré účtování a účetní výkaznictví v rámci celého MěÚ a je v tomto nadřízený všem odborům
 • agenda PAP (pomocný analytický přehled)
 • řízení finanční kontroly v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
1
1 2 3 4 5 6
7
1
8
1
9
1
10
1
11
3
12
1
13
1
14
2
15
1
16
1
17
1
18
3
19
2
20
1
21
1
22
2
23
1
24
2
25
6
26
2
27
4
28
4
29
2
30
3
1
2
2
4
3
1
4
2