Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Czech POINT

logo

Katastr nemovitostí

Kde:

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydává Městský úřad v Chrastavě na odboru výstavby a územní správy (č. dveří 301)

Co potřebujete:

Údaje o nemovitosti, k níž požadujete výpis: katastrální území, číslo parcely nebo číslo popisné/evidenční 

Kolik zaplatíte:

100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

Komu může být vydán:

Rejstřík je ze zákona veřejný, k vydání stačí zaplatit správní poplatek

Informace on-line:

Pokud nepotřebujete ověřený výpis a stačí vám informace z registru, nemusíte na úřad, můžete využít:
Nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz


Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík

Kde:

Ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku vydává Městský úřad v Chrastavě na matrice (č. dveří 203, 204)

Co potřebujete:

IČO organizace, k níž požadujete výpis

Kolik zaplatíte:

100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

Komu může být vydán:

Rejstříky jsou ze zákona veřejné, k vydání stačí zaplatit správní poplatek

Informace on-line:

Pokud nepotřebujete ověřený výpis a stačí vám informace z registru, nemusíte na úřad, můžete využít:


Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze je:
  • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
  • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze... více
Kde:

Matrika (č. dveří 204, 203)

Kolik  zaplatíte:

Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.


Rejstřík trestů

Kde:

Výpisy z rejstříku trestů můžete v Chrastavě získat na matrice (č. dveří 204, 203)

Co potřebujete:

Platný doklad totožnosti

Kolik  zaplatíte:

100 Kč za každou stránku výpisu

Komu může být vydán:

Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis bude vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a který se prokáže platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek


Rejstřík bodového hodnocení řidičů

Kde:

Výpisy z rejstříku bodového hodnocení řidičů můžete v Chrastavě získat na matrice (č. dveří 204, 203)

Co potřebujete:

Platný doklad totožnosti

Kolik zaplatíte:

100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

Komu může být vydán:

Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis bude vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a který se prokáže platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek

Radnice