Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Historie TV Chrastava

TV Chrastava byla jako internetová televize oficiálně založena 1. února 2010, kdy jsem nastoupil jako zaměstnanec Společenského klubu.

Již dříve jsem ale pracoval pro město externě a pořizoval reportáže nejvýznamnějších událostí v Chrastavě. Příkladem jsou například sestřihy z Chrastavských slavností, pořizované již od jejich druhého ročníku. Pro veřejnost byly dostupné v infocentru.
Koncepce TV se postupně vyvíjela. Vycházela z předchozích reportáží, témata se postupně přizpůsobovala podle sledovanosti nebo společenské důležitosti. 
Pro práci bylo nutné vytvořit zázemí a technické vybavení. Již v předstihu město zakoupilo kameru. S mým nástupem jsem začal budovat studio a pořizovat techniku. Díky schválení prostředků zastupitelstvem města se mohlo začít. Bohužel vzhledem k povodním v tom roce 2010, byly původně plánované finance zkráceny, takže dovybavování se rozložilo do dalších let.
Původní představa šíření reportáží do kabelové sítě Coprosysu se ukázala nereálná a zůstalo „jen“ u internetu. Od roku 2012 jsou všechny reportáže na Youtube.
Průběžně se tedy vytváří archiv, který již v mnoha případech získává historickou hodnotu. Významným mezníkem v činnosti TV Chrastava byla od roku 2014 výroba týdeníků pro chrastavské kino. Jejich promítání před filmovými představeními bylo umožněno díky digitalizaci kina.

Chrastavský týdeníkChrastavský magazíntv chrastava

Druhým významným mezníkem se stalo od roku 2017 zařazování Chrastavských magazínů do vysílání televize RTMPlus, pro kterou je vyrábíme v TV Chrastava.
Za zmínku stojí i pořizování záznamů z jednání zastupitelstva města, odd listopadu 2019 se navíc přes Youtube vysílají i přímé přenosy z těchto jednání.

Trochu statistiky – k 12. 3. 2019 bylo natočeno a zveřejněno 925 reportáží, průměrná sledovanost (jen reportáže na youtube) od roku 2012 je zhruba 700 zhlédnutí na reportáž. Tento údaj ovšem navyšují reportáže s vysokou sledovaností , jakou byla například  Miss 2016 se 63 000 spuštění. Dá se ale říci, že průměrně reportáž mívá kolem 300 zhlédnutí.

TV Chrastava se tedy již stalo stálicí v propagaci činnosti města, společenských organizací, sportovních klubů, ale i archivem událostí posledních let.

leden 2020
Ing. Vratislav Loučka

Video k výročí 10 let TV Chrastava

 

Média a aplikace