Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Pronajímáte pokoj nebo byt?

poplatky

Místní poplatek z pobytu.

Místní poplatek z pobytu řeší Obecně závazná vyhláška č. 12/2019. Plátcem tohoto poplatku je ten, kdo poskytuje úplatný krátkodobý pobyt osobám, které nejsou hlášeny v Chrastavě. Tzn. každý, kdo za peníze poskytuje ubytování v pokoji, bytě, domě, zahradě, louce, stanu, chatce, penziónu, … 
Každý, kdo chce poskytovat úplatný pobyt (nemusí mít živnostenské oprávnění) je povinen do 15 dnů od zahájení činnosti (vyvěšení inzerátu, zveřejnění záměru pronajímat pokoj na internetu apod.) podat hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava ohlášení s uvedením základních údajů (jména, adresy, místa ubytování apod. viz formulář ohlášení) a to písemně. A to i v případě, že úplatný pobyt nakonec neposkytne.
Výše poplatku z pobytu činí 6 Kč za osobu a den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Možnosti osvobození vyjmenovává výše zmíněná obecně závazná vyhláška. 
Podrobnější informace získáte z Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 12/2019, ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v aktuálním znění a na hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava. Kontaktní telefon 482 363 854, e-mail hfo@chrastava.cz
Kolektiv hospodářsko-finančnímu odboru 

Datum vložení: 19. 5. 2023 13:41
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2023 13:43
Autor: HFO