Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Rada města pod drobnohledem

foto

Fungování města se opírá o několik pilířů. Jedním z nich je rada města. O co přesně se jedná, popisuje následující článek a video.

Chrastavská rada má pět členů: starosta Michael Canov, Zita Václavíková, Zdeňka Močárková, Roman Valeš, Robert Šipula. „Zasedání rady se dále účastní tajemník Miloslav Chvála a zapisovatelka Martina Cellerová. To je naše stálá sestava. A pak se u nás střídají jednotliví vedoucí odborů nebo předkladatelé jednotlivých bodů. Rada schvaluje body druhého řádu, body prvního řádu musí vždy schválit zastupitelstvo,“ objasnil starosta Chrastavy Michael Canov s tím, že na radách dochází ke konstruktivním diskuzím, nikoli však k hádkám. „S kolegy radními většinou souzníme, a to i díky skvěle připraveným finálním materiálům od pana tajemníka,“ dodal starosta.

„Rada města je pracovní orgán pro zastupitelstvo, na kterém se vyřizují neodbytné záležitosti – různé podpisy smluv, schvalují se provozní věci. Na rozdíl od zastupitelstva je rada ze zákona neveřejná a kromě toho se rada města schází daleko častěji než zastupitelé, tedy přibližně jednou za dva týdny,“ uvedla radní Zita Václavíková.

„Za sebe mohu říct, že chrastavská rada funguje dobře. Všechny body jsou vždy prodiskutovány tak, jak mají být, což je jen a jen ku prospěchu dané věci. Jsem rád, že tady ze své pozice mohu podpořit takové věci, jako jsou například Slavnosti, festivaly,“ doplnil své kolegy radní Roman Valeš.

Velice důležitým člověkem je při zasedání rady zapisovatelka. Jak ona vnímá jednání, která mohou trvat i několik hodin? „Diskutuje se, ale nikdy se nestalo, že by se chrastavští radní pohádali. Veškerá usnesení Rady města Chrastava zveřejňujeme pravidelně například v Chrastavských listech. Lidé tedy nepřijdou o žádné informace, na které mají ze zákona právo,“ zakončila zapisovatelka Martina Cellerová.

Rada obce, města je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s 15 a více zastupiteli. Radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu odpovídá. V čele rady stojí starosta. Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem o obcích je jí vyhrazeno například:

  • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
  • vydávat nařízení obce,
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců MěÚ,
  • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem,
  • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce,
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv,
  • stanovit pravidla pro záležitosti petic,
  • schvalovat účetní závěrku obce a další.

Romana Prošková, mediální a informační referentka

Datum vložení: 14. 3. 2023 12:14
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 13:50
Autor: rp