Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Slavnostní otevření Vítkovské ulice

foto

Kompletní rekonstrukce Vítkovské ulice v Chrastavě je u konce.

Důležitá dopravní tepna v Chrastavě – ulice Vítkovská – procházela poslední dva roky kompletní rekonstrukcí, což s sebou neslo řadu uzavírek a komplikací pro řidiče i rezidenty, kterým patří poděkování za trpělivost. Výstavba nového chodníku a kanalizace byly nevyhnutelné. Na realizaci se podílely Město Chrastava a Liberecký kraj.

„Jsem velice rád, že se jsme s rekonstrukcí u konce. Výstavbu kanalizace v této části města připravovala radnice několik let. Situaci komplikovalo vyjednávání s majiteli pozemků, ale také jednání o dotaci na nákladný projekt. Získání dotace bylo pro samotnou realizaci stěžejní.“ Řekl starosta Chrastavy Michael Canov.


„Rekonstrukce silnice ve Vítkovské ulici v Chrastavě je další z ukázek dobré spolupráce obcí s krajem při přípravě dopravních staveb, které jsou důležité pro jejich obyvatele. Jsem za to moc rád. V letošním roce máme na rekonstrukce silnic zhruba 1,18 miliardy korun. Těší mě, že díky těmto finančním prostředkům můžeme dokončit další silniční projekty. Nyní se chystáme investovat zejména do silnic II. třídy na Semilsku. Zrekonstruujeme tam například silnici v Benešově u Semil za 180 milionů, komunikaci vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Košťálova za zhruba 65 milionů anebo z Kořenova do Roprachtic za přibližně 131 milionů korun. Rekonstrukce se dočká také silnice v Rokytnici nad Jizerou za 185 milionů korun. Jedná se o stavební akce, které budou trvat 2 stavební sezóny. Hotovo bude nejpozději v roce 2024. Pomohou nám v tom také finance z evropských fondů.“ Uvedl hejtman Martin Půta.

„Kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1.583,5 kilometru silnic III. třídy. Je naší povinností pečovat o jejich povrch a provádět pravidelné rekonstrukce a velkoplošné opravy. V Chrastavě se dočkali nového povrchu i díky významnému finančnímu přispění města. Právě fungující spolupráce obcí, měst a kraje je dobrým signálem pro neustálé zlepšování stavu komunikací v regionu,“ doplnil Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy. 

Kanalizace

Daná lokalita zcela postrádala kanalizační síť pro odvod splaškových vod. Ty se likvidovaly skrze žumpy a septiky s odtokem do Vítkovského potoka. Nová kanalizace disponuje nepochybným efektem zvýšení úrovně čistoty povrchových a podzemních vod ve městě a posiluje ekologickou stabilitu v navazujících ekosystémech ve vodoteči Vítkovského potoka. Zároveň dochází k plnění legislativních požadavků na nakládání s odpadními vodami.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dotace na kanalizaci: 10 765 960,83 Kč

Celkové náklady (včetně DPH): 17 118 287 korun

Realizace stavby: 3. 5. 2012 – 19. 12. 2021

Chodník

Levostranný chodník v délce téměř 900 metrů posílil bezpečnost pěších. Je proveden z betonové dlažby šedé s kontrastními prvky pro nevidomé. Součástí realizace bylo i vybudování nástupišť dvou autobusových zastávek. Nový chodník lemuje i nové veřejné osvětlení.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Dotace na chodník: 4 860 676,93 Kč.

Celkové náklady: 11 492 000 korun

Realizace provedení: 30. 5. 2022 – 13. 12. 2022

V závěrečné fázi rekonstrukce položili silničáři nový asfaltový koberec. Slavnostní otevření Vítkovské ulice se uskutečnilo 29. května 2023.

Fotogalerie zde.

 

 

 

Datum vložení: 30. 5. 2023 15:02
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2023 8:58
Autor: rp

O městě