Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

František Turpiš – 100 let od popravy legionáře

František Turpiš – 100 let od popravy legionáře

V předvečer stého výročí popravy legionáře Františka Turpiše v 15 hodin v pondělí dne 18. června 2018 proběhne před budovou školy na náměstí 1. máje slavnostní akt připomenutí tohoto účastníka 1. odboje.

Psal se 19. červen roku 1918, když byl v Itálii rakouskou armádou popraven příslušník Československých legií a občan Chrastavy František Turpiš.

K 10. výročí jeho popravy byla dne 5. srpna 1928 Františkovi Turpišovi odhalena pamětní deska. Stalo se tak za obrovské slávy za účasti české menšiny z širokého okolí pod protektorátem (tak to bylo doslovně uvedeno v dobovém tisku) Československé obce legionářské. Deska byla odhalena na budově české menšinové školy (dnešní MŠ v Revoluční ulici). Vše, co se týkalo událostí okolo popravy Františka Turpiše a především slavnostního aktu odhaleni jeho pamětní desky zachytila školní kronika české menšinové školy. Zde je mj. nejen fotografie pamětní desky, ale i fotografie prsti (hrsti země) s textem:
Při slavnostním odhalení pamětní desky Turpišovy též odevzdán správci české školy klíč od urny, v níž uložena "hrst země" ze slavného bojiště Doss´ Alto, umístěné naprosti pam.desce Turpišově. Jak pamětní deska tak deska s urnou byly umístěny ve vchodu do budovy. V kronice jsou podepsáni i účastníci slavnostního odhalení desky v čele s Karlem Turpišem, otcem. 

Co se s pamětní deskou dělo po připojení Chrastavy k říši, kdy Chrastavu vítězoslavně navštívil 6. října 1938 Adolf Hitler, kde byla pamětní deska, byla po dobu války, a jak a kdy přesně se objevila po válce na budově školy na náměstí (za první republiky to byla škola německá) s určitostí nevíme (mnohé si ale lze domyslet), každopádně na budově školy na náměstí je dodnes (pouze je v těchto dnech odvezena k restaurování).

Město Chrastava se rozhodlo v součinnosti s Československou obcí legionářskou za podpory aktivních vojenských záloh a ve spolupráci se základní školou přistoupit v předvečer 100. výročí popravy tehdy dvacetiletého Františka Turpiše k jeho důstojnému připomenutí. Připomenutí a vzdání úcty muži, který před 100 lety položil svůj mladý život za boj o vznik Československa.

Video TV Chrastava:

Chrastava 10.05.2018
Michael Canov, starosta
 

Datum vložení: 10. 5. 2018 10:28
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2022 13:03

O městě