Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

K výstavbě obchodního centra

Sleduji a registruji, že se vzrůstající nervozitou sleduje naše veřejnost plánovanou výstavbu obchodního centra u sjezdu rychlostní komunikace I/13. Padají otázky – kdy bude supermarket? A bude vůbec?

Ba dokonce se až ke mně dostávají fámy, že se snažím pod vlivem lobbingu paní Fialové výstavbě zabránit.

Z výše uvedených důvodů si dovoluji informovat veřejnost o skutečném stavu věcí:

  1. Nikdo na radnici (a já jako starosta už vůbec) nemá radost z protahujícího se řízení přípravy stavby. Nicméně k dnešnímu dni je již vydané územní rozhodnutí na celek a též stavební povolení na terénní úpravy. Předpoklad vydání stavebního povolení na výstavbu samotné budovy marketu se předpokládá v nejbližším období.
  2. Město a příslušné orgány MěÚ, především pak stavební úřad, se snaží hluboko pod zákonnými časovými limity vyřizovat “moře” potřebných povolení, přitom však samozřejmě musí důsledně vyžadovat dodržení všech zákonných požadavků. Toto platí ekvivalentně i u řízení, která probíhají na Krajském úřadu Libereckého kraje.
  3. Jako zcela nesmyslné musím hodnotit fámy, které se ke mně dostávají, ať již ústní cestou tak anonymy, že se po dohodě s paní Fialovou a dalšími spolumajiteli potravin Winner na náměstí snažím oddálit či zcela zabránit výstavbě obchodního centra. Pravý opak je pravdou, usiluji o výstavbu obchodního centra již tři roky. Rozhodnutí o záměru prodeje bylo na návrh vedení města schváleno na bouřlivém zasedání 23. 6. 2003 proti vůli některých přítomných podnikatelů i zastupitelů (2 se zdrželi, 1 byl proti) 11 hlasy. Nepřímým, ale jasným důkazem o tom, že ve vedení města usilujeme o komplexnější zajištění předmětných služeb, je prozatímní dohoda s Hypernovou o bezplatné dopravě do jejich marketu v Liberci..
  4. Musím zdůraznit a třikrát podtrhnout, že paní Fialová ani nikdo jiný z Winneru nikdy ani náznakem, přímo či nepřímo, nikdy žádným způsobem neusiloval o jakoukoli blokaci či komplikaci výstavby obchodního centra. To, že zatím konkurenci nemají, není jejich vinou ani zásluhou a v žádném případě si nezaslouží v souvislosti s výstavbou obchodního centra jakékoliv osočování. Jako osobní poznámku pod čarou si dovoluji naopak ocenit to, co celý tým Winnera dokázal během let z někdejší předlistopadové drogerie vybudovat, provozovat a rozvíjet.
  5. Osobně již též nevěřím možnosti splnění termínu 31. října a investor poprvé začal uvádět jako termín dokončení konec letošního kalendářního roku. Nedodržení říjnového termínu bude pro investora znamenat smluvní navýšení ceny o cca 0,8 mil. Kč.
  6. Plánuji na předmětné téma večer se starostou, a to v termínu 9. říjen 2006 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti na radnici, kde usiluji o zajištění účasti zástupců investora. Doufám, že v té době již budou práce na výstavbě probíhat v plném proudu. Bohužel to nemohu v tuto chvíli zaručit, neboť jiné než ekonomické tlaky na investora nemáme. Kromě výše uvedeného smluvního navýšení ceny o cca 0,8 mil. Kč (tj. o 50,-- Kč/m2) přichází vzhledem k dosavadním prodlevám ze strany investora smluvně zajištěná možnost ukončení smluvního vztahu z naší strany s tím, že investorovi propadne celá dosavadní jistota ve výši 25 % z kupní ceny, tj. cca 1,4 mil. Kč. Protože by však takováto možnost znamenala započít celé martyrium s hledáním nového investora znovu od začátku, nechci ji vzhledem k obrovské poptávce ze strany našich obyvatel připustit (nedokáži ji však v tuto chvíli zcela vyloučit). 

Ing. Michael Canov – starosta
V Chrastavě dne 22. 8. 2006

Datum vložení: 22. 8. 2006 10:08
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2022 10:10

O městě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1