Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Nová městská vlajka schválena

Nová městská vlajka schválena

Chrastavský městský znak byl schválen 10. prosince 1581(!) a je v platnosti dodnes. Jinak je to s městskou vlajkou. Ta dřívější, kterou jsme vídali při Chrastavských slavnostech na mnoha domech na náměstí, už neplatí.

Proč?

Změnila se heraldická a vexilologická pravidla a zásady (vexilologie=nauka o vlajkách).

Městský úřad zadal odborníkům úkol, aby vypracovali několik variant, jak by naše nová městská vlajka měla vypadat. Městské zastupitelstvo jednalo celkem dvakrát o tom, která varianta by měla být přijata. (O tom jsme již psali v BULLETINU č. 127.)
Aby mohla být vlajka skutečně používána, k tomu je ovšem třeba schválení podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Ten ji 18. května 2005 schválil. 25. srpna t. r. obdržel starosta našeho města pozvání do budovy Parlamentu České republiky, kde má převzít dekret o udělení nové městské vlajky.

Jeden ze zastupitelů na zasedání prohlásil, že prý je zvykem, aby při přejímání dekretu starosta obce či města přivezl s sebou vlajku již hotovou a ukázal ji všem přítomným. Narychlo se tedy dala nová vlajka vyrobit a skutečně byla do Prahy dovezena. Navíc jsme s sebou vezli i malý dárek – dvě publikace o dějinách Chrastavy.

V pátek 16. září jsme služebním autem vyjeli do hlavního města. Před budovou Parlamentu České republiky jsme byli již kolem deváté hodiny. Prošli jsme detekčním rámem a naše zavazadla projela "tunelem", kde se mělo zjistit, zda nejsou uvnitř kovové předměty, např. zbraně. Trochu nás překvapilo, že kromě nás je tam poměrně mnoho dalších zástupců obcí a měst. Z každé obce tam byl starosta a kronikář. Vezli jsme s sebou také velkou a těžkou pamětní knihu s úmyslem požádat o podpis předsedu parlamentu a jeho zástupce. Nikdo jiný tam však podobnou knihu neměl. Položili jsme knihu na nevelký stolek ve slavnostní síni s velkým plastickým státním znakem. Přítomní zástupci měst a obcí si v knize se zájmem listovali a obdivovali pěknou grafickou úpravu (texty do ní píše ředitel školy Mgr. Aleš Trpišovský).

Přesně v 10.00 začal slavnostní obřad předávání dekretů, které povolují používání obecních znaků a vlajek. Do sálu vstoupil předseda Parlamentu ČR p. Lubomír Zaorálek a místopředseda Vojtěch Filip.V krátkém úvodním proslovu připomněl pan předseda svou nedávnou návštěvu v USA. Povšiml si, že tamní občané vzdávají hold státní vlajce s dvanácti pruhy a padesáti hvězdami, avšak většina z nich nemá tak hluboký vztah k městu, kde žijí. Důvodů je několik. Jednak se do USA přistěhovali z mnoha jiných států světa, jednak se během života mnozí stěhují za prací (v průměru čtrnáctkrát za život) z místa na místo.
A tak je u nás v Čechách vztah k obci, kde žily mnohé generace našich předků, psaní obecních a městských kronik, udělování znaků a vlajek něco zcela odlišného, velmi kladného.

Během oficiální části slavnostního předání dekretů převzalo z rukou nejvyšších parlamentních činitelů desky s udělením práva znak či vlajku používat více než padesát starostů. Mezi nimi převládali zástupci malých obcí, kteří dříve většinou žádný obecní znak ani vlajku neměli. Mezi několika nevelkými městy byla Chrastava, Doksy a Hejnice. Celá oslava se odbývala vestoje, v sále nebyla ani jediná židle, což nás poněkud překvapilo. Během druhé, neoficiální části měli přítomní možnost si popovídat s představiteli parlamentu. Nechybělo ani malé pohoštění. Tehdy jsme požádali oba parlamentní činitele o podpisy do naší pamětní knihy a oni nám ochotně vyhověli. Předali jsme oběma dárek, který jsme přivezli s sebou.

Než jsme opustili budovu parlamentu, využili jsme možnosti nahlédnout do zasedací síně. V té době se zasedání nekonalo, a tak jsme si prohlédli zblízka prostory, kde se rozhoduje o našich zákonech. I když jsme viděli tato místa mnohokrát na televizní obrazovce, zdála se nám sněmovna prostorově dosti stísněná. Vyhledali jsme sedadlo chrastavského poslance p. Oldřicha Němce s číslem 97. Poslanci sedí vždy tři vedle sebe a místa je tu skutečně málo. Nahlédli jsme také do parlamentního bufetu, o němž se dost často mezi veřejností hovoří, a překvapil nás svými malými rozměry.

Když jsme vyšli ven z budovy, rozvinuli jsme tu novou chrastavskou městskou vlajku a nechali jsme se vyfotografovat před
nápisem "Parlament České republiky".


PhDr. František Vydra

Uvažované varianty chrastavské vlajky

Datum vložení: 19. 9. 2005 10:16
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2022 10:27

O městě