Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Projev člena Komitétu 1866 Jiřího Náhlovského při odhalení památníku

Výsledek prusko-rakouské války roku 1866 znamenal historický mezník pro vývoj evropské politiky na mnoho následujících let, na jehož konci byly dvě světové války.

V roce 1866 se hlavně rozhodlo o vedoucím postavení ve střední Evropě mezi Pruskem a Rakouskem. V tomto roce proběhlo válečné střetnutí nejen mezi zmíněnými státy, ale také mezi Rakouskem a Itálií, jak na souši tak i na moři. Rovněž Prusko se střetlo s některými německými státy. Rozhodnutí přesto padlo v Čechách dne 3. července v bitvě u Hradce Králové, kde bylo Rakousko na hlavu poraženo.
Prusko postavilo proti rakouské Severní armádě operující ve východních Čechách celkem tři armády. Dne 23. června 1866 překročila 1. armáda v počtu 93.000 mužů rozdělených do šesti divizí hranice Čech v prostoru Hrádek nad Nisou – Frýdlant v Čechách. Převážná část v početním stavu přibližně 54.000 mužů postupovala přes Chrastavu, nejkratší cestou na Liberec, kde došlo ke spojení s divizemi postupující od Frýdlantu v Čechách.
Válečný konflikt postihnul ve velké míře také obyvatelstvo dřívějšího chrastavského okresu nejen pruskými požadavky potravin a dalších věcí potřebných pro zajištění lidí a zvířat, ale také vojenskými odvody, které byly vyhlášeny již na jaře válečného roku. Bohužel několik místních obyvatel padlo nebo zamřelo na následky zranění mnohdy stovky kilometrů od svého domova.
Z Chrastavy to byl Josef Hentschel, Heinrich Mahrle, Josef Gahlert, Wenzel Schneider, z Andělské Hory Wenzel Amtsbüchler a z Bedřichovky Franz Sitte. Všem těmto jmenovaným byl v roce 1898 k 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. postaven honosný pomník, který dal zhotovit Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec. Pomník byl také věnován italskému vojákovi Del bon Angel, který byl s největší pravděpodobností raněn v bitvě u Hradce Králové, vlakem dopraven do Chrastavy, kde také 20. července zemřel. Dále byl pomník věnován neznámému rakouskému husarovi od pluku č. 5 a neznámému pruskému střelci od pluku č. 27, kteří v Chrastavě zemřeli. Pruský pluk č. 27 byl také 23. června 1866 první pěší jednotkou, která vstoupila do Chrastavy ze směru od Václavic. Slavnostní odhalení pomníku mělo proběhnout 25. září 1898 i jako oslava 55. výročí trvání Vojenského veteránského spolku v Chrastavě. Odhalení by proběhlo určitě podle ohlášeného programu nebýt pro Habsburský dům osudného 10. září 1898, kdy byla zavražděna Alžběta Rakouská, známá pod jménem Sisi. Díky této události byl vyhlášen státní smutek a odhalení proběhlo až 25. června roku 1899. Pomník stál u kostela až do roku 1945, kdy byl odstraněn jako řada dalších památek v severních Čechách. Po mnoho let se na jeho místě nacházel pouze betonový základ. V roce 2006 podalo Město Chrastava žádost na Ministerstvo obrany pro udělení grantu pro znovu postavení pomníku, připomínající oběti válečného roku 1866. Žádost pro rok 2008 dopadla úspěšně a pomník byl kompletně dokončen 15. listopadu tohoto roku.
Na závěr tohoto příspěvku musím vyslovit poděkovaní Městu Chrastava, které podalo zmíněnou žádost, ale hlavně se také finančně podílelo na obnově památky, která tímto slavnostním odhalením připomíná další střípek z historie města.

Datum vložení: 24. 11. 2008 12:09
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2022 12:14

O městě