Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Reportéři ČT potvrzují naše slova

Reportéři ČT potvrzují naše slova

Ve dnech 14. až 16. ledna 2016 natáčel štáb České televize materiály ohledně tzv. územního dluhu vůči Polsku z roku 1958 v postižených obcích.

V pátek 15. ledna 2016 televizní štáb natáčel celý den v Chrastavě jak přímo na místě v Horním Vítkově tak na radnici. Zde se sešli starostové moravských obcí Bílá Voda a Mikulovice, obcí z Frýdlantska Bulovka, Horní Řasnice a Heřmanice a domácí Chrastavy, kteří adresovali vládě žádost o zaujetí jasného stanoviska v celé věci.

Žádný územní dluh vůči Polsku neexistuje.

Tak jasně, přehledně, srozumitelně a jednoznačně argumentoval v reportáži investigativního pořadu Reportéři ČT vysílaného 25. ledna 2016 ústavní právník Jan Bárta a doplnil ho i jeho kolega Aleš Gerloch (již dříve se takto veřejně vyslovil i právník Zdeněk Koudelka). Žádný právník, který by jejich názorům na kameru oponoval, se nenašel. Jak také, když ústavní zákon z roku 1958 a ratifikované mezinárodní smlouvy schválené parlamentem, které vyšly ve sbírkách zákonů z let 19581992 a 1996 jednoznačně stanovují, že hranice jsou stanoveny konečně a ani jedna ze zemí nemá žádné územní nároky a nebude je vznášet ani v budoucnosti. Oproti tomu je jediný právní argument Ministerstev vnitra a zahraničí a též řady představitelů vlády současné i vlád minulých – ujednání ministrů zahraničí Dienstbier-Skubiszewski z roku 1992, které nebylo ani schváleno parlamentem ani ratifikováno a ani nevyšlo ve sbírce zákonů, více než slabý. A to ke všemu, jak to nádherně v reportérech ČT vysvětlil ústavní právník Jan Bárta, se v tomto ujednání mluví o něčem docela jiném, a to o přirozené změně hranic způsobené pohyby hraničních toků.

Naše právní argumentace je shrnuta v dopise „Naléhavá žádost o pomoc nejvyšším ústavním činitelům“, odkazy na řadu dalších článků a ohlasů médií je pod článkem „Ústavní zákon, nic jiného…“.

Co dále?

Na tahu je v současnosti vláda a ministerstva vnitra a zahraničí. Jediné čestné řešení je přiznat, že se léta mýlily, chtěly vrátit územní dluh, který neexistuje a Ministerstvo vnitra zcela zbytečně a neoprávněně léta obtěžovalo desítky obcí a vyhrožovalo jim ztrátou území. Pokud namísto omluvy bude Ministerstvo vnitra nadále dolovat z obcí další a další hektary a pokusí se o schválení odevzdání části vlastní země Polsku, musí jejich úsilí skončit krachem a ostudou. Nevěřím, že by se našel jeden jediný zákonodárce, který by bez jediného právního důvodu svoji vlast připravil o její vlastní svrchované území.

Česká televize – Reportéři ČT: Spor o hranice

V Chrastavě dne 26.01.2016
Michael Canov, starosta města Chrastava

15.01.2016 Žádost starostů postižených obcí Vládě ČR

Související:
16.12.2015 Naléhavá žádost o pomoc nejvyšším ústavním činitelům
18.12.2015 Ústavní zákon, nic jiného…

Média:
25.12.2016 Česká televize – Události: Česko-Polský územní dluh
25.12.2016 Česká televize – Reportéři ČT: Spor o hranice
04.02.2016 TV REUTER – Spor o česko-polské hranice (anglicky)
04.02.2016 TV REUTER – Spor o česko-polské hranice (rusky)
05.02.2015 Tv Trwam – polská varianta reportáže Tv Reuters

Datum vložení: 26. 1. 2016 13:06
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2022 13:23

O městě