Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Zemřel chrastavský rodák, malíř Willi Sitte

Zemřel chrastavský rodák, malíř Willi Sitte

V sobotu 8. června 2013 zemřel ve věku 92 let chrastavský rodák Willi Sitte. Čest jeho památce.

Přinášíme zde v plném znění projev Dr. Františka Vydry, který přednesl u příležitosti zhotovení pamětní desky, která byla zřízena na počest Williho Sitteho na budově muzea v roce 2007:

Vážený pane starosto, vážení přátelé, vážení hosté ze Spolkové republiky Německo! Za malou chvíli budeme svědky odhalení nové pamětní desky. Až dosud máme v Chrastavě pouze tři a všechny jsou spojeny s tragickými událostmi první a druhé světové války. Na budově školy, která se právě opravuje, visí vedle hlavního vchodu kovová deska na památku italského legionáře Františka TURPIŠE a Rudolfa LOUDÁTA, který byl v roce 1944 popraven v Drážďanech. U vchodu do městské knihovny – za rohem této budovy – visí mramorová deska s francouzsko-českým textem, která nám dodnes připomíná pobyt několika set židovských žen z Francie a Holandska, které zde za 2. světové války pracovaly ve zbrojním závodě Spreewerke. Dnes jsme se shromáždili, abychom si připomněli významnou osobnost malíře Willi SITTEHO. Narodil se v našem městě v roce 1921 a jeho rodný dům stojí v Pobřežní ulici. Malířova matka byla Češka odkudsi z Českého ráje. Od ní se naučil mluvit česky, a když před třemi lety navštívil naše město. Odpovídal ochotně a dobrou češtinou při přátelské besedě na dotazy občanů. Již v dětství se projevoval jeho mimořádný talent ke kreslení a malování. Velmi si vážil díla Josefa Führicha, nejznámějšího ze všech deseti chrastavských malířů. Willi Sitte je jediný z nich, který dosud žije. V době ohrožení naší republiky ve druhé polovině třicátých let , kdy většina německých obyvatel požadovala připojení pohraničních oblastí k tzv. Velkoněmecké říši, zastávala Sitteho rodina výrazně protifašistické stanovisko. Když začala 2. světová válka, musel Willi Sitte odejít proti své vůli v uniformě wehrmachtu na frontu. V roce 1944 byl poslán na italskou frontu a tam se mu podařilo přeběhnout k italským partyzánům. K tomu bylo jistě potřeba velké hrdinství. V severoitalském městě Milán studoval malířství. A naučil se plynně hovořit italsky. Od roku 1947 žije ve městě Halle nedaleko od Lipska. Willi Sitte je angažovaný umělec a jako jediný z chrastavských malířů nezobrazoval na svých obrazech náboženské motivy. Jedno z jeho velkých rozměrných pláten se jmenuje “Lidice budou žít”. Daroval našemu městu deset svých barevných litografií, které můžeme vidět v 1. poschodí Führichova domu. V době NDR zastával po dobu 14 let funkci předsedy Svazu výtvarných umělců. Loni u příležitosti 85. narozenin byla ve městě Merseburg otevřena Galérie Willi Sitteho, kde jsou trvale vystaveny jeho obrazy. I ve sjednoceném německém státě je Willi Sitte jako umělec vysoce vážen bez ohledu na to, že silně kritizuje vyspělou německou kapitalistickou společnost. Willi Sitte patří plným právem mezi slavné chrastavské rodáky, i když nežije přímo v našem městě. Na své rodné město dodnes rád vzpomíná a nikdy na Chrastavu nezapomněl.


V Chrastavě dne 10.06.2013 Ing. Michael Canov, starosta


Média: 28.02.2011 Český rozhlas Sever – Příběhy z kalendáře – Willi Sitte:
https://sever.rozhlas.cz/pribehy-z-kalendare-willi-sitte-6828212
 

Datum vložení: 10. 6. 2013 9:17
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2022 9:23

O městě