Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Sportovní hřiště v Nádražní ulici získá nové herní prvky (vloženo 30. května 2011)

Sportovní hřiště v Nádražní ulici získá nové herní prvky (vloženo 30. května 2011)

Sportovní hřiště v Nádražní ulici bylo po dlouhé roky poněkud zapomenutý kout.

V loňském roce však došlo k jeho obnově. Hřiště bylo vybaveno kůly na volejbal, koši na basketbal a brankami na fotbal či házenou. Sportovní plocha začala sloužit svému účelu na začátku srpna 2010. Hřiště tak mohli obyvatelé využívat jen několik málo dní, protože 7. srpna 2010 přišla ničivá povodeň, která svou sílu ukázala i na tomto hřišti a veškeré předchozí práce přišli v niveč.

V době, kdy se opravuje celé město, se nezapomnělo ani na tento prostor pro vyznavače sportovních aktivit. Došlo zde k odtěžení naplavenin, navezení nové zeminy, urovnání a zatravnění (travní semeno daroval pan Kašpar z firmy Kordula). Nemalou měrou se na úklidu přilehlých ploch podíleli i pracovníci veřejně prospěšných prací. Ti zde sesbírali kamení, plasty, větve atd. Mezi další práce, které se tu provedly, patřila i samotná obnova hřiště, která spočívala v doplnění antuky a urovnání povrchu.

Celkové náklady spojené s obnovou hřiště a přilehlých ploch jsou prozatím ve výši 104.000,- Kč.

V nejbližší době zde budou ještě instalovány některé herní prvky – houpačka a prolézačka, lavičky.

Velké poděkování patří Sdružení obcí Libereckého kraje- SOLK, které městu Chrastava darovalo finanční obnos ve výši 50.000,- Kč a Vojenskému útvaru 5525 Sedlec, jenž daroval částku 14.000,- Kč. Velké díky patří také panu Kašparovi, který daroval travní semeno, pracovníkům veřejné prospěšných prací a všem, kteří se jakkoli podíleli na obnovení hřiště.

Slavnostní znovuotevření hřiště v Nádražní ulici je naplánováno na 8. června 2011 v 15:00 hodin, samozřejmě jste všichni srdečně zváni.

Hana Šmídová – vedoucí Společenského klubu

Datum vložení: 30. 5. 2011 11:18
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2022 11:20

O městě