Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Čtvrtstoletí od vize k realitě (aktualizováno: 5. srpna 2015)

Čtvrtstoletí od vize k realitě (aktualizováno: 5. srpna 2015)

V srpnu roku 2015 je kompletně zprovozněna přeložka na Frýdlant (oficiálně přeložka II/592), je hotova její závěrečná třetí etapa. Čtvrt století poté, co tento záměr poprvé oficiálně schválilo zastupitelstvo města. Jaké byly hlavní body té čtvrtstoletí dlouhé mnohdy velmi komplikované cesty?

V srpnu roku 2015 je kompletně zprovozněna přeložka na Frýdlant (oficiálně přeložka II/592), je hotova její závěrečná třetí etapa. Čtvrt století poté, co tento záměr poprvé oficiálně schválilo zastupitelstvo města. Jaké byly hlavní body té čtvrtstoletí dlouhé mnohdy velmi komplikované cesty?

 • 1985 – první usnesení o takovéto vizi na plenárním zasedání MěNV
 • 1990 – město začalo usilovat o vybudování přeložky, která by odvedla dopravu z nám. 1. máje a návazných ulic a vytvořila nové spojení na Frýdlant v Čechách
 • 1994 – přeložka byla úředně zanesena do plánů města schválením územního plánu centrální zóny
 • 1998 – plánovaná přeložka byla potvrzena schválením územního plánu města
 • 2003 – podařilo se uzavřít dohodu s Libereckým krajem o směně komunikací, tzn. že Liberecký kraj vzal na své břímě financování plánované akce (město jako původní vlastník komunikací by nikdy nesehnalo potřebné finanční prostředky) s tím, že město vykoupí na své náklady potřebné pozemky a domy a zafinancuje chodníky a další neuznatelné náklady, město se zavázalo v případě realizace hlavní části zafinancovat též pobočnou etapu.
 • 2004 – začala jednání s vlastníky pozemků.
 • 2004 – z důvodu velmi komplikovaných jednání s vlastníky pozemků je výstavba hlavní části rozdělena do tří etap.
 • 2006 – jsou uzavřeny smlouvy s vlastníky ohledně výkupů pozemků na 1. etapu
 • 2008/2009 – realizována 1. etapa.
 • 2009 – jsou uzavřeny smlouvy s vlastníky ohledně výkupů pozemků a nemovitostí na 2. etapu
 • 2010/2011 – realizována 2. etapa.
 • 2013 – uzavřeny smlouvy s vlastníky ohledně výkupu pozemků a nemovitostí na 3. etapu
  (s výjimkou majitelky garáže a pozemku u Seppu, proto tam vznikla „vlnka“).
 • 2013 – realizována pobočná 4. etapa (SO 105).
 • 2014/2015 – realizována 3. etapa.

Rozhodující v realizaci celé akce byla smlouva s Libereckým kraje v roce 2003, která dokázala zajistit dotační prostředky z fondů Evropské unie, na které by město nikdy nedosáhlo. Poděkování si zaslouží všichni čtyři hejtmani Pavel Pavlík, Petr Skokan, Stanislav Eichler a Martin Půta a jejich náměstci pro dopravu Miroslav Mach, Vladimír Richter, Martin Sepp a Vladimír Mastník.

Samozřejmě si poděkování zaslouží firmy, které dílo realizovaly v jednotlivých etapách Eurovia (první), Syner (druhá a čtvrtá) a Metrostav (třetí).

Poděkování si zaslouží firma Valbek v čele s panem Petrem Kudláčkem, která dílo projektovala a Krajská správa silnic Libereckého kraje, která zastupovala investora při realizaci díla.

Poděkování si zaslouží všichni úředníci Krajského úřadu LK a Městského úřadu v Chrastavě, kteří se svým dílem na akci podíleli.

Velké poděkování si zaslouží všichni dotčení obyvatelé Chrastavy, kteří pochopitelně hájili svá práva, jak nejlépe uměli, ale nakonec všichni (až na jednu výjimku) vyšli vstříc.

Ale snad největší poděkování si zaslouží nenápadná pracovnice našeho úřadu paní Libuše Mlynářová, která dokázala léta vést velmi náročná jednání o výkupu pozemků a nemovitostí a zajišťovat všechny další záležitosti s tímto spojené. Troufám si zodpovědně říci, že bez ní by se dílo nikdy realizovat nezdařilo.

A samozřejmě si zaslouží poděkování i zastupitelé Zastupitelstva města Chrastava, kteří s vizí přišli a dokázali jí nakonec i realizovat.

Slavnostní otevření je naplánováno na pátek 4. září 2015 od 9 hodin za osobní účasti hejtmana Libereckého kraje.

Ne čtvrtstoletí, ale třičtvrtěstoletí!

Členové SPHMCH objevili zajímavý dokument z roku 1943. Dle něho byla plánována přeložka na Frýdlant již v červnu 1941 (sic!). Členové SPHMCH k získaným dokumentům píšou: „Rozšíření Pobřežní ulice (dnes známé jako přeložka na Frýdlant) byla plánována již v roce 1941. Přiložený projekt však řešil situaci daleko razantněji. Všechny domy vybarvené žlutou čarou byly určeny k demolici (tj. většina v úseku od křižovatky s Vítkovskou až po křižovatku s Bělokosteleckou ulicí, vč. Továrny fy Jäger – Seppu).“

Video TV Chrastava: přeložka v Pobřežní – rozhovor s Libuší Mlynářovou


V Chrastavě dne 05.08.2015
Ing. Michael Canov, starosta


Odkazy:
06.06.2014 Hejtman odstartoval poslední etapu průtahu na Frýdlant (Tv Chrastava) (ČT)
11. 11. 2013 Místní komunikace SO 105 byla slavnostně otevřena (Tv Chrastava) (Tv RTM)
26.03.2012 Propojení na Frýdlant odloženo na neurčito… (ČT)
07.11.2011 Otevření přeložky Pobřežní ulice v Chrastavě (Tv Chrastava) (ČT)
07.09.2011 Jednosměrné otevření Pobřežní ulice (2. etapa přeložky II/592) (Tv Chrastava)
06.2010 O historii přeložky: Tv RTM Ekonomické zrcadlo
04.09.2009 Slavnostní otevření 1.etapy přeložky II/592 (Tv Chrastava)
03.10.2008 Práce na přeložce II/592 zahájeny (Tv Chrastava)
01.03.2005 O sporech výstavbu provázející: Česká televize Černé ovce
1943 Plány na novou výstavbu v Chrastavě včetně přeložky z června 1941

Datum vložení: 5. 8. 2015 13:45
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 11:47

O městě