Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Kdy bude chodník v Liberecké ulici?

Informace Odboru rozvoje, dotací a správy majetku města MěÚ Chrastava o připravované výstavbě chodníku v Liberecké ulici.

Informace Odboru rozvoje, dotací a správy majetku města (ORM) MěÚ Chrastava ve věci připravované akce "Chodník Liberecká ulice":

ORM má mimo jiné za úkol získávat na realizaci investičních projektů města finanční podporu z různých dotačních systémů. Jeden již dříve připravovaný projekt "Chodník Liberecká ulice" byl dotažen do fáze platného pravomocného stavebního rozhodnutí, které bylo vydáno na podzim loňského roku. Proto jsme se snažili najít vhodný dotační systém, ze kterého bychom získali prostředky na vlastní realizaci projektu ve výši kolem dvou milionů korun. Jako jeden z mála vhodných je program na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde je veliká šance finanční prostředky získat. Program je vyhlášený pro rok 2005 a má uzávěrku podání žádostí do 30. 4. 2005.

Při papírové přípravě žádosti o dotaci dle podmínek jmenovaného programu jsme narazili na několik problémů, které je potřeba vyřešit a po té s tímto projektem žádat o podporu až do výše 80 % z celkových nákladů na projekt. Vzhledem k charakteru problémů není v silách městského úřadu během tří měsíců, co příprava trvala, dotáhnout žádost do stadia podání v tomto roce.

Jedná se o hlavní problém, který není rychle řešitelný, ale ani není tak vážný, aby se nedal řešit. Jde o vlastnictví pozemku pod zamýšleným chodníkem, který nepatří městu, ale Libereckému kraji. Chceme Vás proto informovat o dalším postupu a záměru podat žádost o dotaci ve výzvě výše uvedeného programu v roce 2006. Během roku 2005 vyřešíme majetkový problém s Libereckým krajem formou bezplatného převedení do majetku města nebo zřízením věcného břemene, což odpovídá podmínkám programu a tím bude žádost i projekt téměř 100% připraven.

Věříme, že s podáním žádosti v příštím roce nebude žádný větší problém a že realizace dobrého projektu - chodník v Liberecké ulici, v tomto roce 2006 také proběhne. To vše však závisí na rozhodnutí SFDI a přidělení finanční podpory.


Jiří Timulák technicko-ekonomický referent ORM

Datum vložení: 31. 12. 2004 13:42
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2022 13:44

O městě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
6
2
4
3
4
4
5
5
4
6
2
7
2
8
4
9
2
10
3
11
2
12
2
13
4
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
4
30
2
31
2